Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Aktualności

Aktualności

 • Szansa na pracę dla studentów z niepełnosprawnościami (studia zaoczne)


  Informujemy, że Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia  rozpoczęła nabór uczestników do projektu pt.: „KOMPetencje na wymiar II”. W programie zaplanowano szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje, sesje z doradcami ds. zawodowych i 3-miesięczne, płatne staże. Co druga osoba, która skorzystała z takiej formy wsparcia została zatrudniona po zakończeniu stażu.  Zachęcamy do udziału.

   

  CO MOŻNA ZYSKAĆ:

  • nowe kompetencje, pożądane na rynku pracy;
  • cenne doświadczenie zawodowe;
  • pomoc w znalezieniu stałego zatrudnienia;
  • Indywidualny Plan Działania – rozpisany wspólnie z doradcą plan, jak krok po kroku dążyć do znalezienia satysfakcjonującej pracy;
  • materiały szkoleniowe;
  • profesjonalne zdjęcie do wykorzystania w CV;
  • pewność siebie i świadomość mocnych stron;
  • profesjonalny profil kompetencyjny;
  • możliwość nawiązania cennych kontaktów zawodowych, a także nowych przyjaźni.

  Szczegółowe informacje na stronie: www.integralia.pl w zakładce KOMPetencje na wymiar II.

   

  KONTAKT:

  Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia

  adres: Sopot, ul. Hestii 1

  tel. 58 555 60 90, 58 559 45 98

  e-mail: projekty@integralia.pl • Orientacja przestrzenna - zwiększenie mobilności osób z dysfunkcją wzroku


  Studenci i doktoranci posiadający dysfunkcję wzroku, którzy są zainteresowani zwiększeniem swojej mobilności na obszarze Uniwersytetu Gdańskiego mogą złożyć wniosek o przyznanie wsparcia w postaci zajęć z orientacji przestrzennej z instruktorem.

  Wnioski są dostępne w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UG, ul. Bażyńskiego 1A pok. 100 (dawny rektorat). • Spotkanie informacyjno-organizacyjne dla studentów


  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UG serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-organizacyjnym, które odbędzie się w budynku administracyjnym (dawny Rektorat) przy ul. Bażyńskiego 1A, pok. 122, w dniu 19 listopada o godz. 17:30.

  Niniejsze spotkanie będzie świetną okazją do poznania siebie nawzajem, wymiany informacji, oraz zgłaszania nowych inicjatyw, potrzeb i pomysłów.

  Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl

  Serdecznie zapraszamy!

  Zespół Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UG • "Otwarte drzwi" - Konkurs PFRON na najlepsze prace magisterskie i doktorskie


  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi" na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

  Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Poza prestiżem, jaki zyskają nagrodzone prace, Laureatom przyznawane są nagrody finansowe.

  Szczegółowe zasady udziału w konkursie opisane zostały na stronie internetowej Funduszu - www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu/Konkursy/Magisterski

  [Bezpośredni link] • Program Aktywny Samorząd -


  W związku z realizacją przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu "Aktywny samorząd", możliwe jest uzyskanie dofinansowania w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

  Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczące się w szkole wyższej lub policealnej mogą ubiegać się o dofinansowanie do kosztów związanych z opłatą za czesne lub/i dodatku na pokrycie kształcenia.

  Wnioski na semestr zimowy 2018/2019 będą przyjmowane w następujących terminach:


  W GDAŃSKU: od 1 września do 10 października 2018 r.

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Integracji i Rehabilitacji, ul. Dyrekcyjna 5, 80 – 852 Gdańsk, II piętro (pok. 214).

  pon., wt. i czw. w godz. 8.00 – 15.00; w śr. w godz. 8.00 – 16.30 i w piąt. w godz. 8.00 – 14.00 lub za pośrednictwem poczty na powyższy adres.

  tel: 58 320 53 48
  http://mopr.gda.pl/wsparcie-dla/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-ze-srodkow-pfron/program-aktywny-samorzad/


  W GDYNI: od 1 sierpnia do 10 października 2018 r.

  Wnioski należy składać w nowej siedzibie Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Władysława IV 43 lokal 402 ( IV piętro budynku HOSSA ) pokój nr 2

  Pon. w godz: 11.00 - 17.00; Wt., śr., pt. w godz: 8.00 - 13.00; czw - nieczynne

  tel. 58 728 27 12
  http://www.mopsgdynia.pl/aktywny-samorzad