Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Aktualności

Pitagoras 2007 - Program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu

Celami programu jest: zapewnienie wszystkim niesłyszącym i niedosłyszącym, w tym głuchoniewidomym i głuchoniedowidzącym studentom, uczniom szkół policealnych oraz uczestnikom kursów przygotowawczych do egzaminów do szkół wyższych pomocy tłumaczy migowych lub możliwości wykorzystywania w trakcie zajęć oraz egzaminów urządzeń wspomagających słyszenie oraz zapewnienie osobom niesłyszącym i niedosłyszącym dostępu do dóbr kultury w ramach instytucji kultury.
Więcej na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ostatnio modyfikowane: 07.04.2016