Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Biblioteka

Biblioteka

Student niepełnosprawny lub upoważniona przez niego osoba trzecia może oddawać książki w dowolnej filii biblioteki UG, system komputerowy nie nalicza opłat za przetrzymanie książek, książki mogą być wypożyczane na dłużej i mogą być więcej razy prolongowane.
Więcej informacji udzieli pracownik biblioteki.

Ostatnio modyfikowane: 19.09.2017