Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim 

Niepełnosprawni na Uniwersytecie GdańskimBiblioteka

Biblioteka

Student niepełnosprawny lub upoważniona przez niego osoba trzecia może oddawać książki w dowolnej filii biblioteki UG, system komputerowy nie nalicza opłat za przetrzymanie książek, książki mogą być wypożyczane na dłużej i mogą być więcej razy prolongowane.
Więcej informacji udzieli pracownik biblioteki.

Ostatnio modyfikowane: 19.09.2017

Serwis ostatnio aktualizowany:
05.04.2018