Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dane statystyczne Rok 2002

Dane statystyczne 2002

Studenci niepełnosprawni studiujący na studiach dziennych w Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2002)

Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem (rubr. 4 do 8)

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

78

45

3

20

30

7

18

Administracja

6

3

0

0

6

0

0

Biologia

1

1

0

0

0

0

1

Ekonomia

8

6

0

4

3

0

1

Filologia

10

9

0

2

6

0

2

specj.: filologia angielska

2

1

0

1

1

0

0

filologia germańska

4

4

0

1

1

0

2

filologia rosyjska

3

3

0

0

3

0

0

slawistyka

1

1

0

0

1

0

0

filologia polska

2

2

0

1

0

0

1

Filozofia

2

2

0

0

1

1

0

Fizyka

2

0

1

0

1

0

0

Geografia

3

0

0

0

3

0

0

Historia

8

2

2

1

3

0

2

Informatyka i ekonometria

1

0

0

0

0

0

1

Matematyka

1

0

0

0

0

0

1

Oceanografia

1

1

0

0

0

1

0

Pedagogika

7

6

0

3

1

3

0

Politologia

5

0

0

3

1

1

0

Prawo

9

5

0

2

1

1

5

Psychologia

3

3

0

1

1

0

1

Socjologia

1

0

0

1

0

0

0

Stosunki międzynarodowe

3

2

0

2

1

0

0

Zarządzanie i marketing

3

2

0

0

0

0

3

Studenci niepełnosprawni studiujący na studiach zaocznych w Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2002)

Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem (rubr. 4 do 8)

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

13

7

1

2

3

0

7

Administracja

1

0

0

1

0

0

0

Ekonomia

1

0

0

0

1

0

0

Filologia polska

7

7

0

1

0

0

6

Historia

2

0

1

0

0

0

1

Prawo

2

0

0

0

2

0

0

Studenci niepełnosprawni studiujący na studiach wieczorowych w Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2002)

Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem (rubr. 4 do 8)

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ekonomia

1

1

0

0

1

0

0

Ostatnio modyfikowane: 14.03.2013