Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dane statystyczne Rok 2006

Dane statystyczne 2006

Studenci niepełnosprawni studiujący na studiach dziennych w Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2006)

Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem (rubr. 4 do 8)

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

203

130

10

25

57

4

107

Administracja

20

11

2

0

9

0

9

Biologia

7

6

0

0

3

0

4

Chemia

3

3

1

0

1

0

1

Ekonomia

9

4

2

3

3

0

1

Filologia

32

27

0

6

12

0

14

specj.: filologia angielska

3

2

0

1

1

0

1

filologia germańska

2

2

0

1

0

0

1

filologia klasyczna

2

1

0

0

0

0

2

filologia polska

15

14

0

4

7

0

4

filologia romańska

2

2

0

0

1

0

1

filologia rosyjska

2

2

0

0

1

0

1

nauczanie języka angielskiego

2

2

0

0

1

0

1

nauczanie języka niemieckiego

1

0

0

0

0

0

1

skandynawistyka

3

2

0

0

1

0

2

Filozofia

7

4

0

0

0

0

7

Finanse i rachunkowość

10

9

1

1

3

0

5

Fizyka

3

2

0

1

0

0

2

Geografia

6

4

0

3

3

0

0

Historia

12

3

1

2

2

0

7

Informatyka

2

0

0

0

0

0

2

Informatyka i ekonometria

6

1

0

0

3

0

3

Matematyka

2

2

0

1

0

0

1

Oceanografia

1

1

0

0

0

0

1

Ochrona środowiska

9

6

2

0

4

0

3

Pedagogika

25

21

1

3

7

2

12

Politologia

10

3

0

0

0

0

10

Prawo

8

1

0

0

3

1

4

Psychologia

17

14

0

3

1

0

13

Socjologia

3

2

0

0

0

1

2

Zarządzanie

11

6

0

2

3

0

6

Studenci niepełnosprawni studiujący na studiach zaocznych w Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2006)

Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem (rubr. 4 do 8)

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

83

55

9

17

17

2

38

Administracja

11

9

0

1

3

1

6

Biologia

2

2

0

0

0

0

2

Ekonomia

13

10

4

3

2

0

4

Filologia

10

8

0

2

2

1

5

specj.: filologia angielska

2

1

0

1

0

0

1

filologia germańska

1

1

0

0

0

0

1

filologia polska

3

3

0

0

2

0

1

nauczanie języka angielskiego

3

3

0

1

0

1

1

nauczanie języka niemieckiego

1

0

0

0

0

0

1

Filozofia

2

2

0

2

0

0

0

Geografia

1

0

0

0

0

0

1

Historia

5

2

0

1

1

0

3

Pedagogika

11

10

2

4

4

0

1

Politologia

9

5

0

0

0

0

9

Prawo

19

7

3

4

5

0

7

Studenci niepełnosprawni studiujący na studiach wieczorowych w Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2006)

Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem (rubr. 4 do 8)

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

15

11

0

1

3

0

11

Administracja

8

4

0

1

2

0

5

Psychologia

7

7

0

0

1

0

6

Niepełnosprawni absolwenci studiów dziennych w Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2006)

Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem (rubr. 4 do 8)

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

20

14

0

3

6

1

10

Administracja

1

0

0

0

1

0

0

Ekonomia

1

1

0

0

1

0

0

Filologia

5

5

0

1

2

0

2

specj.: filologia germańska

2

2

0

1

1

0

0

filologia klasyczna

2

2

0

0

1

0

1

filologia rosyjska

1

1

0

0

0

0

1

Historia sztuki

1

1

0

0

0

0

1

Matematyka

1

0

0

0

1

0

0

Oceanografia

1

1

0

0

0

0

1

Pedagogika

4

3

0

1

1

1

1

Politologia

3

2

0

1

0

0

2

Prawo

1

0

0

0

0

0

1

Socjologia

1

1

0

0

0

0

1

Zarządzanie

1

0

0

0

0

0

1

Niepełnosprawni absolwenci studiów zaocznych w Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2006)

Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem (rubr. 4 do 8)

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

13

8

0

3

3

0

7

Filologia

3

2

0

1

0

0

2

specj.: filologia angielska

2

1

0

1

0

0

1

filologia germańska

1

1

0

0

0

0

1

filologia polska

3

3

0

0

2

0

1

Filozofia

1

1

0

0

0

0

1

Historia

5

2

0

1

1

0

3

Pedagogika

1

0

0

1

0

0

0

Politologia

3

2

0

1

0

0

2

Ostatnio modyfikowane: 14.03.2013