Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dane statystyczne Rok 2008

Dane statystyczne 2008

Studenci niepełnosprawni studiujący na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2008)

Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem (rubr. 4 do 8)

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

289

191

22

46

104

4

113

Administracja

20

9

2

1

6

0

11

Amerykanistyka

1

1

0

0

0

0

1

Archeologia

1

0

0

0

0

0

1

Biologia

8

6

0

1

5

0

2

Biotechnologia

3

3

0

0

2

0

1

Chemia

9

8

1

0

5

0

3

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

2

1

0

0

1

0

1

Ekonomia

18

10

2

3

6

0

7

Filologie obce ogółem

24

19

2

3

9

1

9

specj.: filologia angielska

6

4

1

1

1

1

2

filologia germańska

9

7

1

1

3

0

4

filologia klasyczna

2

1

0

0

0

0

2

filologia polska

24

19

0

3

10

1

10

filologia romańska

3

3

0

0

3

0

0

filologia rosyjska

2

1

0

1

1

0

0

skandynawistyka

2

2

0

0

0

0

2

Filozofia

8

5

1

2

3

0

2

Finanse i rachunkowość

14

9

2

3

4

0

5

Fizyka

1

1

0

1

0

0

0

Geografia

10

7

1

2

2

0

5

Geologia

2

1

0

2

0

0

0

Gospodarka przestrzenna

3

0

0

0

0

0

3

Historia

10

3

1

2

1

0

6

Historia sztuki

2

1

0

0

1

0

1

Informatyka

3

0

0

0

0

2

1

Informatyka i ekonometria

6

3

0

0

2

0

4

Kulturoznawstwo

3

2

0

0

1

0

2

Logopedia

2

2

0

0

2

0

0

Matematyka

4

3

1

2

1

0

0

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

6

5

0

0

2

0

4

Oceanografia

2

1

0

0

1

0

1

Ochrona środowiska

8`

5

0

2

3

0

3

Pedagogika

27

24

1

7

9

0

10

Politologia

14

6

1

1

5

0

7

Praca socjalna

1

1

0

0

0

0

1

Prawo

19

9

2

3

8

0

6

Psychologia

18

17

3

3

11

0

1

Slawistyka

1

1

0

0

1

0

0

Socjologia

6

5

0

1

2

0

3

Zarządzanie

11

6

2

4

2

0

3

Studenci niepełnosprawni studiujący na studiach niestacjonarnych w Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2008)

Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem (rubr. 4 do 8)

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

185

130

18

28

104

1

77

Administracja

37

29

4

4

18

0

11

Biologia

4

3

0

0

1

0

3

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

3

1

1

1

0

0

1

Ekonomia

19

13

2

3

5

0

9

Finanse i rachunkowość

16

16

2

3

6

0

5

Filologie obce ogółem

24

19

2

3

9

1

9

specj.: filologia angielska

6

4

1

1

1

1

2

filologia germańska

9

7

1

1

3

0

4

filologia klasyczna

2

1

0

0

0

0

2

filologia polska

24

19

0

3

10

1

10

filologia romańska

3

3

0

0

3

0

0

filologia rosyjska

2

1

0

1

1

0

0

skandynawistyka

2

2

0

0

0

0

2

Filozofia

8

5

1

2

3

0

2

Finanse i rachunkowość

14

9

2

3

4

0

5

Fizyka

1

1

0

1

0

0

0

Geografia

10

7

1

2

2

0

5

Geologia

2

1

0

2

0

0

0

Gospodarka przestrzenna

3

0

0

0

0

0

3

Historia

10

3

1

2

1

0

6

Historia sztuki

2

1

0

0

1

0

1

Informatyka

3

0

0

0

0

2

1

Informatyka i ekonometria

6

3

0

0

2

0

4

Kulturoznawstwo

3

2

0

0

1

0

2

Logopedia

2

2

0

0

2

0

0

Matematyka

4

3

1

2

1

0

0

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

6

5

0

0

2

0

4

Oceanografia

2

1

0

0

1

0

1

Ochrona środowiska

8`

5

0

2

3

0

3

Pedagogika

27

24

1

7

9

0

10

Politologia

14

6

1

1

5

0

7

Praca socjalna

1

1

0

0

0

0

1

Prawo

19

9

2

3

8

0

6

Psychologia

18

17

3

3

11

0

1

Slawistyka

1

1

0

0

1

0

0

Socjologia

6

5

0

1

2

0

3

Zarządzanie

11

6

2

4

2

0

3

Ostatnio modyfikowane: 14.03.2013Pozostałe artykuły w tym dziale