Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dane statystyczne Rok 2009

Dane statystyczne 2009

Studenci niepełnosprawni studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2009)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

352

233

23

51

126

6

146

Administracja

26

15

1

3

10

0

12

Archeologia

1

0

0

0

0

0

1

Biologia

8

4

0

0

4

0

4

Biotechnologia

3

3

0

0

2

0

1

Chemia

14

13

1

0

9

0

4

Dziennikarstwo i komunikacja

4

2

0

1

2

0

1

Ekonomia

21

14

1

3

8

0

9

Finanse i rachunkowość

21

11

2

2

5

0

12

Filologie ogółem

52

43

5

8

15

3

21

Filologia angielska

13

9

2

3

0

1

7

Filologia germańska

15

14

2

2

5

1

5

Filologia klasyczna

3

3

0

0

1

0

2

Filologia polska

18

15

0

3

8

0

7

Filologia romańska

1

1

0

0

0

1

0

Slawistyka

2

1

1

0

1

0

0

Filozofia

10

6

1

3

3

0

3

Fizyka

2

1

0

0

1

0

1

Geografia

7

3

0

2

1

0

4

Geologia

1

0

0

0

0

0

1

Gospodarka przestrzenna

4

1

0

0

1

0

3

Historia

12

4

1

4

2

0

5

Historia sztuki

3

2

0

1

1

0

1

Informatyka

6

0

1

0

1

2

2

Informatyka i ekonometria

10

4

0

1

3

0

6

Kulturoznawstwo

9

6

0

0

5

1

3

Logopedia

6

6

0

1

2

0

3

Matematyka

8

7

3

2

2

0

1

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

11

9

1

0

4

0

6

Oceanografia

11

8

0

2

7

0

2

Ochrona środowiska

6

4

0

1

3

0

2

Pedagogika

19

17

0

5

3

0

11

Politologia

14

7

1

2

5

0

6

Praca socjalna

2

2

0

0

1

0

1

Prawo

14

7

0

3

5

0

6

Przyroda

3

1

0

0

2

0

1

Psychologia

15

13

2

2

7

0

4

Rosjoznawstwo

2

2

0

0

0

0

2

Socjologia

9

6

1

2

4

0

2

Zarządzanie

20

14

2

4

9

0

5

Studenci niepełnosprawni studiów niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2009)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

195

130

17

21

78

3

76

Administracja

37

27

1

4

17

0

15

Administracja ZOD w Koszalinie

3

3

1

0

0

0

2

Dziennikarstwo i komunikacja

4

1

1

1

0

0

2

Ekonomia

12

6

2

1

4

0

5

Finanse i rachunkowość

13

8

0

2

7

0

4

Filologie ogółem

10

8

2

2

4

1

1

Filologia angielska

5

4

1

1

2

0

1

Filologia polska

5

4

1

1

2

1

0

Filozofia

5

1

0

2

0

1

2

Geografia

4

3

0

0

0

0

4

Historia

2

0

0

0

1

1

0

Historia sztuki

1

0

0

0

1

0

0

Informatyka

6

0

0

1

2

0

3

Informatyka i ekonometria

6

1

1

0

2

0

3

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

3

2

1

0

1

0

1

Oceanografia

3

1

0

0

1

0

2

Pedagogika

13

12

3

1

7

0

2

Politologia

4

0

0

0

2

0

2

Praca socjalna

1

1

0

0

0

0

1

Prawo

32

24

4

4

13

0

11

Prawo ZOD w Koszalinie

5

4

1

0

2

0

2

Psychologia

19

18

0

3

9

0

7

Socjologia

3

2

0

0

1

0

2

Zarządzanie

9

8

0

0

4

0

5

Absolwenci niepełnosprawni studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2009)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

65

45

5

14

22

0

24

Administracja

7

5

1

0

2

0

4

Biologia

3

3

0

1

2

0

0

Chemia

2

2

1

0

1

0

0

Ekonomia

5

2

0

1

1

0

3

Finanse i bankowość

1

1

0

1

0

0

0

Finanse i rachunkowość

1

1

0

0

1

0

0

Filologie obce ogółem

8

6

0

3

2

0

3

filologia germańska

1

0

0

0

1

0

0

filologia polska

5

4

0

2

1

0

2

filologia rosyjska

1

1

0

1

0

0

0

skandynawistyka

1

1

0

0

0

0

1

Filozofia

1

0

0

0

0

0

1

Fizyka

1

1

0

1

0

0

0

Geografia

6

5

0

2

1

0

3

Historia

3

2

0

1

0

0

2

Matematyka

2

1

0

1

1

0

0

Oceanografia

2

2

1

0

1

0

0

Ochrona środowiska

2

1

0

0

0

0

2

Pedagogika

6

4

0

1

3

0

2

Politologia

3

0

0

0

1

0

2

Prawo

3

2

1

0

2

0

0

Psychologia

4

4

1

0

2

0

1

Socjologia

1

1

0

0

1

0

0

Zarządzanie

3

2

0

1

1

0

1

Zarządzanie i marketing

1

0

0

1

0

0

0

Absolwenci niepełnosprawni studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2009)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

62

47

1

10

24

0

27

Administracja

16

14

0

1

7

0

8

Biologia

1

1

0

0

1

0

0

Ekonomia

9

7

1

2

2

0

4

Finanse i bankowość

1

0

0

0

1

0

0

Finanse i rachunkowość

5

5

0

0

3

0

2

Filologie obce ogółem

2

2

0

1

1

0

0

filologia germańska

1

1

0

1

0

0

0

filologia polska

1

1

0

0

1

0

0

Historia

1

1

0

0

0

0

1

Informatyka

1

0

0

0

0

0

1

Informatyka i ekonometria

1

0

0

0

0

0

1

Pedagogika

13

11

0

0

8

0

5

Politologia

2

1

0

2

0

0

0

Prawo

5

2

0

1

0

0

4

Prawo ZOD w Koszalinie

2

0

0

2

0

0

0

Psychologia

3

3

0

1

1

0

1

Ostatnio modyfikowane: 13.03.2013