Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dane statystyczne Rok 2010

Dane statystyczne 2010

Studenci niepełnosprawni studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2010)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

514

332

37

70

167

3

237

Administracja

32

16

1

4

7

1

19

Archeologia

3

1

0

0

0

0

3

Biologia

14

8

0

1

7

0

6

Biotechnologia

1

1

0

0

1

0

0

Chemia

20

16

2

0

10

0

8

Dziennikarstwo i komunikacja

6

3

0

0

3

0

3

Ekonomia

24

17

2

2

10

0

10

Etnologia

1

0

0

0

1

0

0

Finanse i rachunkowość

27

16

1

6

7

0

13

Filologie ogółem

Amerykanistyka

3

1

0

0

1

0

2

Filologia angielska

14

9

0

2

3

1

8

Filologia germańska

14

10

0

1

6

0

7

Filologia klasyczna

3

3

0

1

1

0

1

Filologia polska

23

19

1

3

8

0

11

Filologia romańska

1

1

1

0

0

0

0

Filologia rosyjska

2

1

1

0

0

0

1

Skandynawistyka

1

1

0

0

0

0

1

Slawistyka

3

2

1

1

1

0

0

Filozofia

14

8

2

2

6

0

4

Fizyka

5

3

0

1

2

0

2

Geografia

17

7

0

2

5

0

10

Geologia

2

0

0

1

0

0

1

Gospodarka przestrzenna

3

0

0

0

0

0

3

Historia

16

7

1

5

4

0

6

Historia sztuki

4

4

1

1

1

0

1

Informatyka

10

1

1

3

1

1

4

Informatyka i ekonometria

12

5

1

2

1

0

8

Krajoznawstwo i turystyka

2

1

1

1

0

0

0

Kulturoznawstwo

14

11

1

0

5

0

8

Lingwistyka stosowana

1

1

0

0

0

0

1

Logopedia

13

13

0

3

4

0

6

Matematyka

8

6

3

2

1

0

2

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

28

23

3

2

9

0

14

Oceanografia

11

9

1

0

7

0

3

Ochrona środowiska

15

7

1

3

6

0

5

Pedagogika

23

22

2

5

6

0

10

Politologia

27

14

2

3

9

0

13

Praca socjalna

6

6

0

0

3

0

3

Prawo

24

12

0

3

9

0

12

Przyroda

4

2

0

0

1

0

3

Psychologia

12

12

1

2

5

0

4

Religioznawstwo

2

0

0

0

1

0

1

Rosjoznawstwo

1

1

0

0

0

0

1

Socjologia

12

8

1

2

5

0

4

Zarządzanie

36

24

5

6

10

0

15

Studenci niepełnosprawni studiów niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2010)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

260

179

21

25

90

3

121

Administracja

33

30

3

1

12

0

17

Administracja ZOD Koszalin

52

38

5

7

18

0

22

Dziennikarstwo i komunikacja

3

1

1

1

0

0

1

Ekonomia

17

6

2

3

4

0

8

Finanse i rachunkowość

34

25

1

6

11

0

16

Filologie ogółem

Filologia angielska

3

3

1

0

1

0

1

Filologia germańska

1

1

0

0

1

0

0

Filologia polska

4

4

0

1

2

0

1

Geografia

3

2

0

0

0

0

3

Historia

4

0

0

0

1

1

2

Historia sztuki

1

1

0

0

1

0

0

Informatyka

10

1

0

1

3

0

6

Informatyka i ekonometria

6

2

1

0

1

0

4

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

2

2

0

0

2

0

0

Oceanografia

3

1

0

0

1

0

2

Pedagogika

19

18

5

2

7

0

5

Politologia

4

0

0

0

2

0

2

Praca socjalna

2

1

0

0

0

0

2

Praca socjalna (eksternistycznie)

4

4

0

1

2

0

1

Prawo

6

5

0

0

1

2

3

Prawo ZOD Koszalin

8

3

2

1

3

0

2

Psychologia

24

24

0

1

10

0

13

Socjologia

3

1

0

0

1

0

2

Zarządzanie

14

6

0

0

6

0

8

Absolwenci niepełnosprawni studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2010)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

133

87

5

23

44

2

59

Administracja

11

5

1

2

3

0

5

Biologia

3

1

0

1

1

0

1

Biotechnologia

2

2

0

0

1

0

1

Chemia

6

4

0

0

3

0

3

Ekonomia

14

8

1

2

6

0

5

Finanse i rachunkowość

2

2

0

0

0

0

2

Filologie:

Filologia angielska

5

4

1

1

0

1

2

Filologia germańska

3

3

0

1

1

0

1

Filologia polska

11

10

0

1

5

0

5

Filologia rosyjska

4

2

0

1

1

0

2

Skandynawistyka

1

1

0

0

0

0

1

Filozofia

4

3

0

0

2

0

2

Geografia

6

1

0

1

1

0

4

Historia

1

0

1

0

0

0

0

Informatyka

4

0

0

0

1

1

2

Informatyka i ekonometria

3

1

0

0

2

0

1

Kulturoznawstwo

2

2

0

0

1

0

1

Logopedia

3

3

0

1

1

0

1

Matematyka

2

2

1

0

1

0

0

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

1

1

0

0

0

0

1

Oceanografia

4

3

0

0

3

0

1

Pedagogika

19

14

0

8

4

0

7

Politologia

8

4

0

0

2

0

6

Prawo

3

2

0

1

1

0

1

Psychologia

5

5

0

0

4

0

1

Socjologia

2

2

0

1

0

0

1

Zarządzanie

2

2

0

1

0

0

1

Zarządzanie i marketing

2

0

0

1

0

0

1

Absolwenci niepełnosprawni studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2010)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

57

41

6

4

24

1

22

Administracja

18

12

1

1

7

1

8

Administracja ZOD w Koszalinie

2

2

1

0

0

0

1

Biologia

1

1

0

0

1

0

0

Ekonomia

5

5

2

0

1

0

2

Finanse i rachunkowość

10

10

1

2

4

0

3

Filologia germańska

1

1

0

1

0

0

0

Filologia polska

3

3

0

0

2

0

1

Nauczanie języka angielskiego (eksternistycznie)

1

1

0

0

1

0

0

Filozofia

2

0

0

0

1

0

1

Historia

2

0

0

0

1

0

1

Informatyka

1

0

0

0

0

0

1

Informatyka i ekonometria

1

0

0

0

1

0

0

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

1

1

1

0

0

0

0

Pedagogika

4

2

0

0

3

0

1

Politologia

2

0

0

0

1

0

1

Praca socjalna (eksternistycznie)

1

1

0

0

0

0

1

Prawo

1

1

0

0

0

0

1

Psychologia

1

1

0

0

1

0

0

Ostatnio modyfikowane: 13.03.2013