Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dane statystyczne Rok 2011

Dane statystyczne 2011

Studenci niepełnosprawni studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2011)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

599

390

42

79

167

3

308

Administracja

30

12

1

3

10

1

15

Agrochemia

1

0

1

0

0

0

0

Archeologia

8

3

1

0

0

0

7

Bioinformatyka

1

1

0

0

1

0

0

Biologia

20

12

0

2

8

0

10

Biotechnologia

4

4

0

0

2

0

2

Chemia

20

17

3

0

9

0

8

Dziennikarstwo i komunikacja

11

6

1

1

3

0

6

Ekonomia

21

14

3

2

6

0

10

Etnologia

2

0

0

0

0

0

2

Finanse i rachunkowość

33

20

3

8

7

0

15

Filologie ogółem

Amerykanistyka

9

7

0

1

3

0

5

Filologia angielska

14

12

0

2

4

1

7

Filologia germańska

17

14

2

1

5

0

9

Filologia klasyczna

4

2

0

0

1

0

3

Filologia polska

22

20

1

3

7

0

11

Filologia romańska

3

1

0

1

0

0

2

Filologia rosyjska

3

3

0

0

2

0

1

Slawistyka

5

3

0

2

2

0

1

Filozofia

15

7

0

1

5

0

9

Fizyka

3

2

0

0

2

0

1

Fizyka medyczna

4

3

1

1

1

0

1

Geografia

21

7

0

2

5

0

14

Geologia

2

0

0

1

0

0

1

Gospodarka przestrzenna

3

0

0

0

1

0

2

Historia

16

11

2

5

1

0

8

Historia sztuki

9

9

0

2

4

0

3

Informatyka

13

1

1

4

1

1

6

Informatyka i ekonometria

21

7

1

4

4

0

12

Krajoznawstwo i turystyka

2

1

1

1

0

0

0

Kulturoznawstwo

20

19

1

0

6

0

13

Lingwistyka stosowana

1

1

0

0

0

0

1

Logopedia

14

14

0

4

3

0

7

Matematyka

14

8

4

1

1

0

8

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

31

19

2

4

9

0

16

Oceanografia

16

14

1

3

4

0

8

Ochrona środowiska

14

5

1

0

7

0

6

Pedagogika

19

18

1

3

5

0

10

Pedagogika specjalna

6

6

0

3

2

0

1

Politologia

25

9

1

5

7

0

12

Praca socjalna

6

6

0

0

3

0

3

Prawo

30

16

0

2

11

0

17

Przyroda

2

1

0

0

0

0

2

Psychologia

15

14

3

2

1

0

9

Religioznawstwo

3

2

0

0

0

0

3

Rosjoznawstwo

2

2

0

0

0

0

2

Socjologia

12

8

0

2

4

0

6

Zarządzanie

32

29

6

3

10

0

13

Studenci niepełnosprawni studiów niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2011)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

322

222

20

30

105

3

162

Administracja

52

46

4

1

13

0

34

Biologia

1

1

0

0

0

0

1

Dziennikarstwo i komunikacja

6

5

0

1

2

0

3

Ekonomia

23

11

1

3

5

0

14

Finanse i rachunkowość

47

37

2

10

14

0

21

Filologie ogółem

Filologia angielska

3

2

1

0

0

0

2

Filologia germańska

1

1

0

0

0

0

1

Filologia polska

5

5

0

1

2

0

2

Filologia rosyjska

1

1

0

0

0

0

1

Geografia

1

0

0

0

0

0

1

Historia

4

0

0

0

1

1

2

Historia sztuki

1

1

0

0

1

0

0

Informatyka

6

0

0

2

2

0

2

Informatyka i ekonometria

5

2

0

0

2

0

3

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

6

2

0

0

4

0

2

Oceanografia

2

0

0

0

1

0

1

Pedagogika

24

24

3

2

12

0

7

Pedagogika specjalna

7

7

0

2

4

0

1

Politologia

8

1

0

0

3

0

5

Praca socjalna

3

3

0

1

1

0

1

Prawo

60

34

7

5

21

2

25

Psychologia

27

26

0

2

8

0

17

Socjologia

2

2

0

0

0

0

2

Zarządzanie

25

11

2

0

9

0

14

Absolwenci niepełnosprawni studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2011)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

146

93

8

18

43

1

76

Administracja

10

3

0

0

2

0

8

Biologia

3

1

0

0

2

0

1

Biotechnologia

3

3

0

0

2

0

1

Chemia

4

4

0

0

2

0

2

Ekonomia

11

9

0

1

6

0

4

Finanse i rachunkowość

15

7

1

3

3

0

8

Filologie ogółem

Amerykanistyka

1

1

0

0

0

0

1

Filologia angielska

4

4

0

2

1

1

0

Filologia germańska

4

2

0

1

0

0

3

Filologia polska

3

2

0

0

0

0

3

Filologia romańska

2

2

0

0

1

0

1

Skandynawistyka

2

2

0

1

1

0

0

Filozofia

4

1

1

0

1

0

2

Gospodarka przestrzenna

4

0

0

0

0

0

4

Historia

4

1

0

1

1

0

2

Historia sztuki

2

1

0

0

1

0

1

Informatyka i ekonometria

3

2

0

1

0

0

2

Kulturoznawstwo

6

5

0

1

2

0

3

Logopedia

2

2

0

0

0

0

2

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

8

7

1

0

3

0

4

Oceanografia

3

3

0

0

2

0

1

Ochrona środowiska

2

2

0

1

1

0

0

Pedagogika

5

5

0

1

1

0

3

Politologia

11

4

1

1

3

0

6

Praca socjalna

1

1

0

0

0

0

1

Prawo

1

1

0

1

0

0

0

Psychologia

5

4

1

1

2

0

1

Socjologia

6

6

1

0

2

0

3

Zarządzanie

17

8

2

2

4

0

9

Absolwenci niepełnosprawni studiów niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2011)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

78

56

2

8

29

0

39

Administracja

17

12

0

2

6

0

9

Dziennikarstwo i komunikacja

2

0

0

0

0

0

2

Ekonomia

2

1

0

0

1

0

1

Finanse i rachunkowość

10

7

0

2

3

0

5

Filologie

Filologia angielska

4

4

0

1

1

0

2

Filologia germańska

1

1

0

0

1

0

0

Filologia polska

4

3

0

0

1

0

3

Filozofia

1

0

0

0

1

0

0

Geografia

1

0

0

0

0

0

1

Informatyka

1

0

0

0

0

0

1

Informatyka i ekonometria

2

2

0

0

1

0

1

Pedagogika

9

9

2

1

5

0

1

Politologia

4

0

0

0

1

0

3

Praca socjalna

5

5

0

1

2

0

2

Prawo

5

5

0

1

2

0

2

Psychologia

4

4

0

0

2

0

2

Socjologia

3

0

0

0

1

0

2

Zarządzanie

3

3

0

0

1

0

2

Ostatnio modyfikowane: 13.03.2013