Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dane statystyczne Rok 2012

Dane statystyczne 2012

Studenci niepełnosprawni studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2012)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

536

336

40

67

167

2

260

Administracja

27

14

0

3

8

0

16

Agrochemia

1

0

1

0

0

0

0

Archeologia

10

4

0

1

2

0

7

Bioinformatyka

4

3

1

0

2

0

1

Biologia

18

9

1

2

9

0

6

Biotechnologia

4

4

0

0

3

0

1

Chemia

18

14

3

1

7

0

7

Dziennikarstwo i komunikacja

6

6

0

1

2

0

3

Ekonomia

21

15

2

4

6

0

9

Etnologia

3

1

0

0

0

0

3

Finanse i rachunkowość

17

11

0

5

3

0

9

Filologie

Amerykanistyka

8

7

0

0

3

0

5

Filologia angielska

9

5

0

1

6

0

2

Filologia germańska

12

8

0

0

4

0

8

Filologia klasyczna

1

1

0

0

0

0

1

Filologia polska

16

15

1

1

7

0

7

Filologia romańska

7

2

1

2

0

0

4

Filologia rosyjska

4

4

0

1

2

0

1

Skandynawistyka

2

2

0

0

0

0

2

Slawistyka

4

2

0

1

2

0

1

Filozofia

15

7

0

2

5

0

8

Fizyka

2

2

0

1

1

0

0

Fizyka medyczna

6

3

1

1

2

0

2

Geografia

8

3

0

0

2

0

6

Geologia

2

1

0

1

0

0

1

Gospodarka przestrzenna

4

0

0

0

1

0

3

Historia

22

7

3

6

4

0

9

Historia sztuki

8

7

0

1

5

0

2

Informatyka

18

1

1

3

4

1

9

Informatyka i ekonometria

19

7

1

5

3

0

10

Krajoznawstwo i turystyka

4

1

1

1

1

0

1

Kulturoznawstwo

12

9

1

0

3

0

8

Lingwistyka stosowana

3

3

0

1

0

0

2

Logopedia

10

10

0

2

4

0

4

Matematyka

15

8

5

1

2

0

7

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

34

22

1

0

9

0

24

Niemcoznawstwo

3

2

1

0

0

0

2

Oceanografia

14

13

2

2

3

0

7

Ochrona środowiska

14

7

2

2

4

0

6

Pedagogika

15

14

1

2

6

0

6

Pedagogika specjalna

9

9

0

3

3

0

3

Politologia

16

3

0

2

6

0

8

Praca socjalna

2

2

0

0

1

0

1

Prawo

27

17

0

3

12

0

12

Przyroda

5

4

0

0

2

0

3

Psychologia

13

10

2

1

4

0

6

Religioznawstwo

4

3

0

3

0

0

1

Socjologia

16

12

1

1

6

1

7

Wiedza o teatrze

2

2

0

0

1

0

1

Zarządzanie

22

20

7

0

7

0

8

Studenci niepełnosprawni studiów niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2012)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

297

204

22

26

101

2

146

Administracja

32

26

1

3

8

0

20

Administracja (Koszalin)

3

2

0

0

1

0

2

Biologia

1

1

0

0

0

0

1

Dziennikarstwo i komunikacja

8

6

0

1

2

0

5

Ekonomia

8

3

0

0

3

0

5

Finanse i rachunkowość

53

43

4

6

19

0

24

Filologie

Filologia angielska

5

3

1

0

0

0

4

Filologia germańska

4

4

0

0

1

0

3

Filologia polska

4

2

0

0

2

0

2

Filologia rosyjska

1

1

0

0

1

0

0

Geografia

2

0

0

1

1

0

0

Historia

3

0

0

0

2

0

1

Informatyka

5

0

0

0

2

0

3

Informatyka i ekonometria

5

2

0

0

2

0

3

Lingwistyka stosowana

1

0

0

0

0

0

1

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

4

3

0

0

2

0

2

Ochrona środowiska

4

1

1

0

2

0

1

Pedagogika

18

17

3

2

7

0

6

Pedagogika specjalna

11

11

1

3

6

0

1

Politologia

4

1

0

0

1

0

3

Praca socjalna

4

2

0

0

2

0

2

Prawo

48

28

4

6

14

0

24

Prawo (Koszalin)

3

1

1

0

1

0

1

Psychologia

35

31

0

3

12

1

19

Socjologia

5

2

1

0

0

1

3

Zarządzanie

26

14

5

1

10

0

10

Absolwenci niepełnosprawni studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2012)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

182

120

14

25

52

0

91

Administracja

11

7

1

1

5

0

4

Archeologia

2

0

0

0

1

0

1

Biologia

7

5

0

1

2

0

4

Biotechnologia

1

1

0

0

1

0

0

Chemia

8

8

0

0

5

0

3

Dziennikarstwo i komunikacja

4

2

0

0

2

0

2

Ekonomia

4

3

2

0

1

0

1

Finanse i rachunkowość

10

5

2

2

2

0

4

Filologie

Filologia angielska

5

2

0

1

0

0

4

Filologia germańska

7

5

0

0

3

0

4

Filologia polska

10

9

0

1

3

0

6

Slawistyka

1

0

1

0

0

0

0

Filozofia

4

1

0

0

1

0

3

Fizyka

2

2

0

0

1

0

1

Geografia

8

4

0

1

2

0

5

Geologia

1

0

0

0

0

0

1

Historia

7

3

0

2

1

0

4

Informatyka

4

0

1

1

1

0

1

Informatyka i ekonometria

7

2

1

1

2

0

3

Kulturoznawstwo

7

7

0

0

4

0

3

Lingwistyka stosowana

1

1

0

0

0

0

1

Logopedia

8

8

0

2

2

0

4

Matematyka

3

3

2

0

0

0

1

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

7

6

1

0

3

0

3

Oceanografia

4

4

0

2

0

0

2

Ochrona środowiska

2

1

0

0

0

0

2

Pedagogika

8

8

0

2

0

0

6

Pedagogika specjalna

Politologia

14

8

1

2

5

0

6

Prawo

5

0

0

1

1

0

3

Przyroda

1

0

0

0

0

0

1

Psychologia

6

5

1

1

1

0

3

Religioznawstwo

3

3

0

0

1

0

2

Socjologia

3

1

0

2

1

0

0

Zarządzanie

7

6

1

2

1

0

3

Absolwenci niepełnosprawni studiów niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2012)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

104

71

8

8

41

0

47

Administracja

21

18

2

0

8

0

11

Administracja (Koszalin)

3

3

0

0

1

0

2

Ekonomia

11

6

1

2

4

0

4

Finanse i rachunkowość

18

14

0

3

5

0

10

Filologia polska

2

2

0

0

2

0

0

Geografia

2

1

0

0

0

0

2

Historia sztuki

1

1

0

0

1

0

0

Informatyka

3

0

0

0

2

0

1

Informatyka i ekonometria

1

0

0

0

0

0

1

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

1

0

0

0

1

0

0

Nauczanie języka angielskiego

1

0

0

0

1

0

0

Pedagogika

6

6

2

1

3

0

0

Politologia

2

0

0

0

1

0

1

Praca socjalna

4

4

0

1

2

0

1

Prawo

11

5

2

0

5

0

4

Prawo (Koszalin)

6

1

1

1

3

0

1

Psychologia

2

2

0

0

0

0

2

Socjologia

2

2

0

0

0

0

2

Zarządzanie

7

6

0

0

2

0

5

Ostatnio modyfikowane: 13.03.2013