Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dane statystyczne Rok 2013

Dane statystyczne 2013

 

Studenci niepełnosprawni studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2013)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

586

376

42

79

186

4

275

Administracja

21

10

1

3

5

0

12

Archeologia

11

5

0

1

2

0

8

Bioinformatyka

3

2

1

0

1

0

1

Biologia

29

19

4

3

12

0

10

Biotechnologia

5

5

0

0

2

0

3

Chemia

25

18

4

1

13

0

7

Dziennikarstwo i komunikacja

4

3

0

1

1

0

2

Ekonomia

28

17

2

4

11

1

10

Etnologia

4

1

1

0

0

0

3

Finanse i rachunkowość

15

10

1

3

4

0

7

Filologie

-

-

-

-

-

-

-

Amerykanistyka

6

5

0

0

1

0

5

Filologia angielska

9

3

0

0

5

0

4

Filologia germańska

11

8

0

0

4

0

7

Filologia klasyczna

3

3

0

0

1

0

2

Filologia polska

16

15

1

1

8

0

6

Filologia romańska

5

0

1

2

0

0

2

Filologia rosyjska

3

3

0

2

1

0

0

Iberystyka

1 1 0 0 1 0 0

Skandynawistyka

6

3

0

1

3

0

2

Slawistyka

3

1

0

0

1

0

2

Filozofia

12

6

0

2

3

1

6

Finanse i rachunkowość

15 10 1 3 4 0 7

Fizyka

3

2

0

2

1

0

0

Fizyka medyczna

5

3

0

2

2

0

1

Geografia

14

10

0

1

3

0

10

Geologia

2

1

0

0

0

0

2

Gospodarka przestrzenna

7

5

0

0

3

0

4

Historia

37

12

3

12

7

0

15

Historia sztuki

7

6

0

1

3

0

3

Informatyka

22

4

2

4

5

1

10

Informatyka i ekonometria

13

5

2

2

4

0

5

Krajoznawstwo i turystyka

6

2

1

1

1

0

3

Kulturoznawstwo

11

6

2

1

3

0

5

Lingwistyka stosowana

2

2

0

0

0

0

2

Logopedia

13

13

0

2

4

0

7

Matematyka

20

12

5

3

3

0

9

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

37

26

0

3

12

0

22

Niemcoznawstwo

3

2

0

1

1

0

1

Oceanografia

10

9

2

3

3

0

2

Ochrona środowiska

11

8

0

1

4

0

6

Pedagogika

16

16

0

2

6

0

8

Pedagogika specjalna

6

6

1

0

2

0

3

Pedagogika wczes. edukacji

5 5 0 1 2 0 2

Politologia

17

9

0

2

6

0

9

Prawo

33

19

0

4

13

0

16

Przyroda

1

1

0

0

0

0

1

Psychologia

16

12

1

1

6

0

8

Religioznawstwo

7

4

0

3

1

0

3

Rosjoznawstwo

2 1 0 0 0 0 2

Socjologia

15

12

1

1

4

1

8

Zarządzanie

25

25

6

2

8

0

9

 

Studenci niepełnosprawni studiów niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2013)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

288

203

18

27

97

4

142

Administracja

31

25

3

4

7

0

17

Bezpieczeństwo narodowe

1

0

1

0

0

0

0

Dziennikarstwo i komunikacja

7

6

0

1

1

1

4

Ekonomia

9

4

0

0

3

0

6

Finanse i rachunkowość

38

27

3

2

15

0

18

Filologie

 

 

 

 

 

 

 

Filologia angielska

11

8

1

0

3

0

7

Filologia germańska

3

3

0

0

1

0

2

Filologia polska

4

2

0

0

2

0

2

Filologia rosyjska

1

1

0

0

1

0

0

Historia

2

0

0

0

1

0

1

Informatyka

8

0

0

1

3

0

4

Informatyka i ekonometria

4

2

0

0

1

0

3

Kryminologia

3 1 0 1 2 0 0

Lingwistyka stosowana

1

1

0

1

0

0

0

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

4

1

0

0

0

0

4

Ochrona środowiska

4

2

1

0

2

0

1

Pedagogika

14

14

1

1

4

1

7

Pedagogika specjalna

18

18

2

1

6

0

9

Pedagogika wczesnej edukacji

6 6 0 1 3 0 2

Podatki i doradztwo podatkowe

3 3 0 1 1 0 1

Politologia

1

1

0

0

1

0

0

Praca socjalna

4

4

0

1

1

1

1

Prawo

46

28

2

7

14

0

23

Prawo (Koszalin)

1

0

0

0

1

0

0

Psychologia

29

25

0

2

10

1

16

Socjologia

8

4

0

0

3

0

5

Zarządzanie

27

17

4

3

11

0

9

 

Absolwenci niepełnosprawni studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2013)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

135

82

11

21

35

2

66

Administracja

9

2

0

4

0

8

4

Agrochemia

1

0

1

0

0

0

0

Biologia

4

2

0

1

3

0

0

Biotechnologia

1

1

0

0

1

0

0

Chemia

4

4

1

0

1

0

2

Dziennikarstwo i komunikacja

5

5

0

1

1

0

3

Ekonomia

5

4

0

1

3

0

1

Etnologia

1 1 0 0 0 0 1

Finanse i rachunkowość

5

3

0

1

2

0

2

Filologie

 

 

 

 

 

 

 

Amerykanistyka

2 2 0 0 1 0 1

Filologia angielska

5

5

0

1

1

2

1

Filologia germańska

2

2

1

0

0

0

1

Filologia polska

3

1

1

0

0

0

2

Filozofia

4

1

0

0

1

0

3

Geografia

5

4

0

0

1

0

4

Gospodarka przestrzenna

2

0

0

0

0

0

2

Historia

4

2

1

2

0

0

1

Informatyka

2

0

0

1

0

0

1

Informatyka i ekonometria

8

3

0

2

1

0

5

Krajoznawstwo i turystyka

1 0 0 1 0 0 0

Kulturoznawstwo

2

2

0

0

0

0

2

Lingwistyka stosowana

1

1

0

0

0

0

1

Logopedia

2

2

0

0

1

0

1

Matematyka

2

1

0

0

0

0

2

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

15

9

0

2

4

0

9

Oceanografia

3

2

0

0

1

0

2

Ochrona środowiska

4

0

1

2

0

0

1

Pedagogika

6

5

0

1

3

0

2

Pedagogika specjalna

5

5

0

3

1

0

1

Politologia

6

1

0

1

2

0

3

Prawo

4

2

0

0

2

0

2

Przyroda

1

1

0

0

0

0

1

Psychologia

1

1

1

0

0

0

0

Religioznawstwo

3

3

0

0

1

0

2

Socjologia

3

2

0

0

2

0

1

Zarządzanie

7

6

4

0

1

0

2

 

Absolwenci niepełnosprawni studiów niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2013)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

89

68

8

9

30

0

13

Administracja

13

9

0

2

3

0

8

Administracja (Koszalin)

2

2

0

0

1

0

1

Biologia

1 1 0 0 0 0 1

Dziennikarstwo i komunikacja

1 1 0 0 1 0 0

Ekonomia

6

1

0

1

1

0

4

Finanse i rachunkowość

20

18

2

2

8

0

8

Filologia angielska

1

0

0

0

0

0

1

Filologia germańska

1 1 0 0 0 0 1

Geografia

2

0

0

1

1

0

0

Informatyka

2

0

0

1

0

0

1

Informatyka i ekonometria

2

2

0

0

1

0

1

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

1

1

0

0

1

0

0

Pedagogika

8

8

2

0

3

0

3

Pedagogika specjalna

4 4 0 2 2 0 0

Politologia

2

0

0

0

0

0

2

Praca socjalna

3

3

0

0

1

0

2

Prawo

8

7

1

0

3

0

4

Prawo (Koszalin)

1

1

1

0

0

0

0

Psychologia

5

5

0

0

1

0

4

Zarządzanie

6

4

2

0

3

0

1

 

Ostatnio modyfikowane: 15.05.2015