Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dane statystyczne Rok 2014

Dane statystyczne 2014

 

Studenci niepełnosprawni studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2014)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

473

322

39

64

187

1

182

Administracja

17

11

0

3

9

0

5

Archeologia

4

3

0

1

1

0

2

Bezpieczeństwo narodowe

1 0 0 0 0 0 1

Bioinformatyka

4

3

1

0

1

0

2

Biologia

25

20

3

4

12

0

6

Biologia medyczna

5 5 1 1 1 0 2

Biotechnologia

3

2

1

0

0

0

2

Chemia

18

14

5

1

9

0

3

Dziennikarstwo i komunikacja

3

2

0

1

0

0

2

Ekonomia

24

11

2

2

8

1

11

Etnologia

6

3

0

0

1

0

5

Filologie

-

-

-

-

-

-

-

Amerykanistyka

7

6

0

1

1

0

5

Etnofilologia kaszubska

2 2 0 0 1 0 1

Filologia angielska

5

2

0

0

4

0

1

Filologia germańska

7

6

0

0

2

0

5

Filologia klasyczna

2

2

0

0

0

0

2

Filologia polska

12

10

1

1

6

0

4

Filologia romańska

3

1

0

1

2

0

0

Filologia rosyjska

4

3

0

2

0

0

2

Iberystyka

1 1 0 0 1 0 0

Skandynawistyka

4

2

0

1

3

0

0

Slawistyka

2

1

0

0

1

0

1

Filozofia

5

2

0

1

1

0

3

Finanse i rachunkowość

23 17 1 4 10 0 8

Fizyka

3

2

0

2

0

0

1

Fizyka medyczna

4

1

1

1

2

0

0

Geografia

15

10

0

1

7

0

7

Geologia

1

0

0

0

0

0

1

Gospodarka przestrzenna

3

2

0

0

3

0

0

Gospodarka wodna i ochrona

2 0 0 0 0 0 2

Historia

16

8

3

5

2

0

6

Historia sztuki

6

6

1

1

3

0

1

Informatyka

15

3

1

4

6

0

4

Informatyka i ekonometria

14

6

2

1

7

0

4

Krajoznawstwo i turystyka

6

3

2

0

2

0

2

Kulturoznawstwo

10

9

2

0

6

0

2

Lingwistyka stosowana

3

3

0

0

0

0

3

Logopedia

11

11

0

1

6

0

4

Matematyka

11

7

1

2

3

0

5

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

26

20

0

3

12

0

11

Niemcoznawstwo

2

1

0

1

0

0

1

Oceanografia

7

5

1

1

3

0

2

Ochrona środowiska

5

4

0

0

2

0

3

Pedagogika

14

14

1

1

6

0

6

Pedagogika specjalna

8

8

1

2

2

0

3

Pedagogika wczes. edukacji

6 6 0 1 3 0 2

Politologia

8

3

0

2

3

0

3

Praca socjalna

1 1 1 0 0 0 0

Prawo

27

14

0

4

13

0

10

Przyroda

1

1

0

0

0

0

1

Psychologia

14

12

1

1

6

0

6

Religioznawstwo

6

3

0

3

1

0

2

Rosjoznawstwo

3 1 0 0 1 0 2

Socjologia

12

8

1

0

6

0

5

Zarządzanie

25

20

5

3

8

0

9

Zarządzanie instytucjami

1 1 0 0 0 0 1

 

Studenci niepełnosprawni studiów niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2014)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

212

147

13

25

92

0

82

Administracja

19

16

3

2

6

0

8

Bezpieczeństwo narodowe

1

0

1

0

0

0

0

Dziennikarstwo i komunikacja

7

4

0

0

3

0

4

Ekonomia

11

4

1

2

4

0

4

Finanse i rachunkowość

28

24

2

3

15

0

8

Filologie

-

-

-

-

-

-

-

Filologia angielska

11

5

1

1

5

0

4

Filologia germańska

4

4

0

0

0

0

1

Filologia polska

2

1

0

0

1

0

1

Iberystyka

1

1

0

0

1

0

0

Gospodarka przestrzenna

1 1 0 0 1 0 0

Historia

1

0

0

0

1

0

0

Informatyka

7

2

0

3

4

0

0

Informatyka i ekonometria

4

2

0

0

2

0

2

Kryminologia

5 3 0 0 4 0 1

Lingwistyka stosowana

1

1

0

1

0

0

0

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

1

0

0

0

0

0

1

Ochrona środowiska

1

1

0

0

0

0

1

Pedagogika

9

9

0

1

4

0

4

Pedagogika specjalna

10

10

1

1

4

0

4

Pedagogika wczesnej edukacji

4 4 0 0 3 0 1

Podatki i doradztwo podatkowe

6 4 0 2 3 0 1

Praca socjalna

4

4

0

0

4

0

0

Prawo

39

23

2

7

13

0

17

Prawo (Koszalin)

1

0

0

0

1

0

0

Psychologia

25

20

1

1

9

0

14

Socjologia

3

0

0

0

0

0

3

Zarządzanie

9

7

1

1

4

0

3

 

Absolwenci niepełnosprawni studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2014)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

138

98

14

20

54

0

50

Administracja

3

1

0

0

0

0

3

Archeologia

1

1

0

0

0

0

1

Biologia

8

6

1

0

3

0

4

Biotechnologia

1

1

0

0

1

0

0

Chemia

7

5

1

0

5

0

1

Dziennikarstwo i komunikacja

2

2

0

0

1

0

1

Ekonomia

10

7

1

2

3

0

4

Etnologia

1 0 0 0 0 0 1

Finanse i rachunkowość

4

2

0

3

0

0

1

Filologie

-

-

-

-

-

-

-

Amerykanistyka

2 1 0 0 1 0 1

Filologia angielska

3

1

0

0

2

0

1

Filologia germańska

5

3

0

0

2

0

3

Filologia polska

6

6

0

0

4

0

2

Filologia rosyjska

2 2 0 0 2 0 0

Slawistyka

1 1 0 1 0 0 0

Filozofia

2

1

0

0

2

0

0

Fizyka medyczna

2 2 1 0 1 0 0

Geografia

3

1

0

0

2

0

1

Gospodarka przestrzenna

1

0

0

0

1

0

0

Historia

2

0

0

0

1

0

1

Historia sztuki

3 3 0 1 1 0 1

Informatyka

3

1

1

1

0

0

1

Informatyka i ekonometria

4

3

1

2

0

0

1

Krajoznawstwo i turystyka

1 1 1 0 0 0 0

Kulturoznawstwo

5

4

1

0

4

0

0

Lingwistyka stosowana

1

1

0

0

0

0

1

Logopedia

5

5

0

2

1

0

2

Matematyka

5

3

3

0

1

0

1

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

8

3

1

1

2

0

4

Oceanografia

5

4

0

3

1

0

1

Ochrona środowiska

2

2

0

1

1

0

0

Pedagogika

4

4

0

1

3

0

0

Pedagogika specjalna

3

3

0

0

1

0

2

Politologia

2

1

0

0

1

0

1

Prawo

6

5

0

1

1

0

4

Psychologia

1

1

0

0

1

0

0

Religioznawstwo

1

1

0

0

0

0

1

Socjologia

8

5

0

1

3

0

4

Zarządzanie

5

5

2

0

2

0

1

 

Absolwenci niepełnosprawni studiów niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim (dane z roku 2014)Kierunek studiów specjalizacja

Ogółem

W tym kobiety

Niesłyszący i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Z dysfunkcją narządów ruchu

Inne rodzaje niesprawności

Chodzący

Niechodzący

Ogółem

60

47

10

6

25

0

19

Administracja

10

9

1

1

6

0

2

Dziennikarstwo i komunikacja

3 1 1 0 0 0 2

Ekonomia

1

1

0

0

1

0

0

Finanse i rachunkowość

9

7

0

1

4

0

4

Filologia angielska

2

2

0

0

0

0

2

Filologia germańska

1 1 0 0 1 0 0

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

2

0

0

0

0

0

2

Ochrona środowiska

2 1 1 0 1 0 0

Pedagogika

3

3

1

0

2

0

0

Pedagogika specjalna

7 7 1 1 3 0 2

Praca socjalna

2

2

1

1

0

0

0

Prawo

4

3

1

1

0

0

2

Psychologia

4

4

0

1

2

0

1

Socjologia

1 1 0 0 0 0 1

Zarządzanie

9

5

3

0

5

0

1

 

Ostatnio modyfikowane: 15.05.2015