Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Indywidualny Plan Studiów

Indywidualny Plan Studiów

Za zgodą Dziekana niepełnosprawny student może:

  •  uczestniczyć w zajęciach wyższych lat studiów,
  •  eksternistycznie zaliczać zajęcia,
  •  zajęcia mogą odbywać się według indywidualnych planów,
  •  zaliczenia oraz zdawane egzaminy mogą odbywać się w terminach indywidualnie ustalonych z prowadzącymi zajęcia.


Dziekan ustala zasady i tryb indywidualnego planu studiów na okres nie dłuższy niż jeden rok akademicki.

Informacje uzyskać można od pracowników dziekanatu odpowiedniego wydziału.

Więcej informacji na stronie internetowej (rozdział 6 Regulaminu Studiów UG)


W sprawach rekrutacji i toku studiów należy kontaktować się przez e-mail z Panią dr Anną Kobylańską - Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
Dyżur w Instytucie Pedagogiki w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej,
Wydział Nauk Społecznych
ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
tel.: +48 (0-58) 523-42-64
e-mail: pedak@ug.edu.pl

Ostatnio modyfikowane: 31.10.2014