Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Aktualności

Aktualności

 • Cetniewo - wyjazd rehabilitacyjny - 16-18 listopada 2018


  W dniach16-18 listopada planowane są zajęcia rehabilitacyjne w Cetniewie
  (wyjazd w piątek popołudniu powrót w niedzielę w godzinach popołudniowych).
  Studenci podczas pobytu uczestniczą w następujących zajęciach: ćwiczenia na siłowni, ćwiczenia w basenie, pływanie, marsz o kijach, hydroterapia, masaż, sauna.

  Udział w zajęciach jest bezpłatny.

  W sytuacji chęci uzyskania dodatkowych informacji oraz Zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe należy kierować się do Pani mgr Ewy Kozak

  e-mail: ewa.kozak@ug.edu.pl
  tel.: 501-154-423 • Konsultacje psychologiczne


  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego oferuje studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami możliwość odbycia bezpłatnych konsultacji z psychologiem.

  Spotkania mają charakter konsultacyjny, oznacza to, że po rozpoznaniu problemu psycholog wskazuje optymalną formę wsparcia, np. doradza psychoterapię w zewnętrznym ośrodku. Osobom, które skorzystają z darmowych konsultacji zapewniamy odpowiednią dyskrecję.

  Dyżury odbywają się w piątki w godzinach 14:00-16:00 w dawnym Rektoracie w pokoju 100 na pierwszym piętrze. W budynku znajduje się winda. Zachęcamy do mailowego powiadamiania o planowanej wizycie, nie jest to jednak konieczne.

   

  Adres e-mail do ewentualnych zgłoszeń: justyna.rogowska@ug.edu.pl

  Adres: ul. Bażyńskiego 1a, pok. 100, 80-309 Gdańsk

  Telefon kontaktowy Biura: (+48) (58) 523-24-39 • Orientacja przestrzenna - zwiększenie mobilności osób z dysfunkcją wzroku


  Studenci i doktoranci posiadający dysfunkcję wzroku, którzy są zainteresowani zwiększeniem swojej mobilności na obszarze Uniwersytetu Gdańskiego mogą złożyć wniosek o przyznanie wsparcia w postaci zajęć z orientacji przestrzennej z instruktorem.

  Wnioski są dostępne w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UG, ul. Bażyńskiego 1A pok. 100 (dawny rektorat). • Spotkanie informacyjno-organizacyjne dla studentów


  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UG serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-organizacyjnym, które odbędzie się w budynku administracyjnym (dawny Rektorat) przy ul. Bażyńskiego 1A, pok. 122, w dniu 19 listopada o godz. 17:30.

  Niniejsze spotkanie będzie świetną okazją do poznania siebie nawzajem, wymiany informacji, oraz zgłaszania nowych inicjatyw, potrzeb i pomysłów.

  Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl

  Serdecznie zapraszamy!

  Zespół Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UG • ______________________________________________________


  Zapraszamy do udziału w wydarzeniu jakim jest

  III POMORSKI KONWENT REGIONALNY

  OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

  Zorganizowany we współpracy Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej.

  Celem spotkania jest przygotowanie zaleceń i tematów na IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, w tym odpowiedzi na zalecenia Komitetu ds. osób z niepełnosprawnościami przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6
  budynek Wydziału Prawa i Administracji, Audytorium B, poziom 0

  17 października 2018, godz. 9.00 – 15.00

  Program ramowy

  8.30-9.00

  Rejestracja uczestniczek i uczestników

  WPROWADZENIE: Włodzimierz Raszkiewicz - redaktor Radia Gdańsk,

  mec. Katarzyna Heba – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UG

  9.00 – 9.20

  Powitanie i wystąpienia zaproszonych gości.

  Wystąpienie przedstawicieli władz uczelni Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej oraz przedstawiciela Rady Programowej Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami:

  • dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Prorektor ds. Studenckich
   Uniwersytetu Gdańskiego
  • dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG, Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki
   Politechniki Gdańskiej
  • dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG, członek Rady Programowej IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, Centrum Projektowania Uniwersalnego PG

  BLOK I: MODELE WSPARCIA W KSZTAŁCENIU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA UCZELNIACH WYŻSZYCH (ART. 24. Edukacja, Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością)

  Moderator: Justyna Rogowska, Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UG

  9.20 – 10.10

  Dyskusja panelowa z udziałem:

  • Ariel Fecyk, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości
  • Joanna Kunicka, NZS, Stowarzyszenie Ad Astra,
  • Fundacja Integralia,
  • Dariusz Majorek, Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON
  • Magdalena Kokot, doktorantka UG

  10.10 – 10.50 

  Dyskusja nad systemem wsparcia studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami. Szanse na pogłębioną edukację w szkołach wyższych z wykorzystaniem dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu rządowego Dostępność Plus. Doświadczenia osób z niepełnosprawnościami w dostępie do edukacji i kształcenia na uczelniach wyższych.

  10.50 – 11.00

  Otwarcie wystawy prac semestralnych wykonanych przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej.

  11.00 – 11.30

  Przerwa kawowa i rozmowy kuluarowe.

  BLOK II: SZANSE NA AKTYWNOŚĆ POLITYCZNĄ I SPOŁECZNĄ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (art. 29. Udział w życiu politycznym i publicznym, Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością)

  Moderator: Beata Wachowiak – Zwara, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych

  11.30 – 12.15

  Dyskusja panelowa z udziałem:

  • Karolina Grodzka, Międzywydziałowe Koło Naukowe „Projektowanie Uniwersalne”
  • Ariel Fecyk, członek Rady Miasta Bolesławiec
  • Jarosław Zbieranek, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

  12.15 – 13.00

  Dyskusja o prawach osób z niepełnosprawnościami do pełnego i efektywnego uczestniczenia w życiu politycznym i publicznym, włączając w to prawo i możliwość korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego. Dyskutować będziemy nt. dostępności do przedstawicieli samorządów lokalnych i posłów Parlamentu RP i UE.

  13.00-13.30

  Przerwa kawowa i rozmowy kuluarowe.

  BLOK III: WYZWANIA SAMORZĄDÓW W ZAKRESIE REALIZACJI DOSTĘPNOŚCI I TWORZENIA SZANS NA NIEZALEŻNE ŻYCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRANOŚCIAMI (art. 9. Dostępność i art. 19 Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo, Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością)

  Moderator: Marek Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego PG

  13.30 – 14.15

  Dyskusja panelowa z udziałem:

  • Katarzyna Heba, Kancelaria Adwokacka,
  • Magdalena Radzikowska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  • Alina Suska, Fundacja FOSA
  • Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UG
  • Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej WA PG

  14.45 – 15.00

  Dyskusja prowadzona będzie wokół realizowanego monitoringu wdrażania Konwencji ONZ w woj. Pomorskim oraz programu deinstytucjonalizacji poprzez rozwój mieszkalnictwa wspomaganego. Studenci UG i PG przedstawią idee projektowania uniwersalnego w poprawie przestrzeni publicznej.

  15.00

  Zakończenie Pomorskiego Konwentu Regionalnego

   

   

  Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego i pętlę indukcyjną oraz audiodeskrypcję dla osób niewidomych.

  Udział w Konwencie jest bezpłatny.

  ZGŁOSZENIA: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Wypełniony formularz należy przesłać do 12 października 2017 r.
  na adres mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl,
  lub dokonać zgłoszenia telefonicznie pod nr tel.: 58 523 24 39

  Więcej aktualnych szczegółów na temat IV Kongresu OzN można znaleźć na stronie www.konwencja.org

  PRZEWODNIK DOJAZDU

  Serdecznie zapraszamy!

   

   

   

    • "Otwarte drzwi" - Konkurs PFRON na najlepsze prace magisterskie i doktorskie


  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi" na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

  Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Poza prestiżem, jaki zyskają nagrodzone prace, Laureatom przyznawane są nagrody finansowe.

  Szczegółowe zasady udziału w konkursie opisane zostały na stronie internetowej Funduszu - www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu/Konkursy/Magisterski

  [Bezpośredni link] • Program Aktywny Samorząd -


  W związku z realizacją przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu "Aktywny samorząd", możliwe jest uzyskanie dofinansowania w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

  Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczące się w szkole wyższej lub policealnej mogą ubiegać się o dofinansowanie do kosztów związanych z opłatą za czesne lub/i dodatku na pokrycie kształcenia.

  Wnioski na semestr zimowy 2018/2019 będą przyjmowane w następujących terminach:


  W GDAŃSKU: od 1 września do 10 października 2018 r.

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Integracji i Rehabilitacji, ul. Dyrekcyjna 5, 80 – 852 Gdańsk, II piętro (pok. 214).

  pon., wt. i czw. w godz. 8.00 – 15.00; w śr. w godz. 8.00 – 16.30 i w piąt. w godz. 8.00 – 14.00 lub za pośrednictwem poczty na powyższy adres.

  tel: 58 320 53 48
  http://mopr.gda.pl/wsparcie-dla/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-ze-srodkow-pfron/program-aktywny-samorzad/


  W GDYNI: od 1 sierpnia do 10 października 2018 r.

  Wnioski należy składać w nowej siedzibie Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Władysława IV 43 lokal 402 ( IV piętro budynku HOSSA ) pokój nr 2

  Pon. w godz: 11.00 - 17.00; Wt., śr., pt. w godz: 8.00 - 13.00; czw - nieczynne

  tel. 58 728 27 12
  http://www.mopsgdynia.pl/aktywny-samorzad