Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Pracownia Usług Cyfryzacyjnych

Pracownia Usług Cyfryzacyjnych

Usługi:

Pracownia Usług Cyfryzacyjnych, świadczy usługi adaptacji materiałów dydaktycznych, na potrzeby niepełnosprawnych studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, mających trudności z wykonywaniem czynności czytania, a mogących poprawić ją przy wykorzystaniu kompensujących pomocy technicznych i technologicznych.

 

Zakres usług świadczonych przez Pracownię Usług Cyfryzacyjnych obejmuje:

 • Digitalizację i adaptację opublikowanych wcześniej drukiem materiałów (skanowanie, optyczne rozpoznawanie znaków, oraz korektę ortograficzną);
 • Formatowanie brajlowskie i wydruk brajlowski dokumentów tekstowych;
 • Przekształcanie plików tekstowych w pliki dźwiękowe;
 • Wypożyczanie sprzętu przenośnego (komputery przenośne z oprogramowaniem, notatniki brajlowskie, dyktafony, udźwiękowione telefony komórkowe z wbudowanym aparatem cyfrowym, lampą błyskową i oprogramowaniem OCR);
 • Udzielanie licencji na korzystanie z uczelnianego archiwum wcześniej zdigitalizowanych dla osób niepełnosprawnych dokumentów;
 • Doradztwo w sprawach technicznych dla osób i jednostek dydaktycznych;

 

Adaptacji mogą podlegać publikacje książkowe, znajdujące się w zbiorach Biblioteki UG, a także wypożyczone z innych bibliotek, oraz będące własnością osób korzystających z Pracowni.

Świadczone usługi nie obejmują zadań stojących w sprzeczności z obowiązującym prawem. W szczególności zaś przetwarzania dokumentów o nieokreślonym autorstwie i rękopisów.

 

Zasady korzystania:

Pracownia Usług Cyfryzacyjnych Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego, świadczy usługi niepełnosprawnym studentom i pracownikom UG. W wyjątkowych okolicznościach, może wykonywać ograniczone, dedykowane zadania na potrzeby jednostek dydaktycznych, naukowych i administracyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.

Usługi świadczone przez Pracownię przeznaczone są dla:

 • Osób zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w związku z uszkodzeniem narządu wzroku (niewidomi i słabowidzący);
 • Osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności w związku z uszkodzeniem narządu ruchu;

Uprawnionymi do korzystania z usług Pracowni są osoby spełniające następujące kryteria:

 • Posiadają status studenta lub pracownika UG;
 • Posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • Spełniają w/w kryteria dotyczące rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • Złożą (jednorazowo) pisemne zobowiązanie do nieprzekazywania wykonanych dla niej materiałów osobom trzecim;

Osoby fizyczne i prawne spoza Uniwersytetu Gdańskiego mogą korzystać odpłatnie z zasobów technicznych PUC oraz doświadczenia i wiedzy zatrudnionych w niej pracowników poprzez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Kontakt

Siedzibą Pracowni Usług Cyfryzacyjnych są pokoje nr 3.38 oraz 3.39 w budynku Biblioteki Głównej UG.

Pracownia świadczy usługi we wszystkie robocze dni tygodnia w ciągu roku akademickiego, w godz. 8:00-16:00, za wyjątkiem okresów urlopowych oraz okresów zamknięcia Biblioteki Głównej UG z przyczyn technicznych lub organizacyjnych.

Administratorem Pracowni jest mgr Rafał Kamiński

e-mail: rafal.kaminski@ug.edu.pl

tel.: 58 523 32 72

 

 

Ostatnio modyfikowane: 20.01.2017