Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Aktualności

Aktualności

 • 29.07.2020 

  Grafik dyżurów Asystentów Bibliotecznych w sierpniu 2020 r.

  Grafik dyżurów Asystentów Bibliotecznych w sierpniu 2020 r.

   

  Zachęcamy studentów, doktorantów z niepełnosprawnościami do korzystania z pomocy Asystentów Bibliotecznych dostępnych w Bibliotece Głównej UG. Więcej informacji dot. Asystentów znajdziesz TUTAJ.

   

  Sierpień
  Dzień Godzina
  3.08.2020 14.00-17.00
  5.08.2020 11.00-14.00
  6.08.2020 11.00-14.00
  7.08.2020 11.00-14.00
  10.08.2020 14.00-17.00
  12.08.2020 14.00-17.00
  17.08.2020 14.00-17.00
  19.08.2020 14.00-17.00
  20.08.2020 11.00-14.00
  21.08.2020 11.00-14.00
  24.08.2020 14.00-17.00
  26.08.2020 11.00-14.00
  27.08.2020 11.00-14.00
  28.08.2020 11.00-14.00
  31.08.2020 14.00-17.00

   

 • 13.07.2020 

  Zaproszenie do udziału w projekcie

  Fundacja Stella Virium oraz State Street Bank Polska zapraszają do zdalnego, wolontariackiego projektu aktywizacji zawodowej Barrier Breaking Opportunities*, skierowanego m.in. do osób z niepełnosprawnościami pragnących podnieść swoje kompetencje na rynku pracy, również w celu podjęcia stażu lub zatrudnienia w środowisku korporacyjnym.

   

  Projekt Barriers Breaking Opportunity realizowany jest w ramach grantu State Street Foundation. Jego celem jest wsparcie szkoleniowe i skuteczna aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem lub dyskryminacją na rynku pracy. Działania te kierowane są do wszystkich, a w szczególności do takich osób jak:

  - opiekunowie (w tym rodzice) nieobecni w pracy przez ponad 12 miesięcy;
  - osoby z niepełnosprawnościami;
  - osoby bez doświadczenia zawodowego (osoby młode lub dotychczas niepracujące z różnych powodów osobistych); 
  - osoby defaworyzowane ze względu na wiek, płeć, identyfikację psycho-społeczną lub przynależność etniczną, rasową lub innych grup mniejszościowych;
  - osoby przyjeżdżające do Polski (każdej narodowości);
  - ale nie tylko!

   

  W ramach *nieodpłatnego projektu *uczestnicy otrzymają wsparcie szkoleniowe, mentoringowe i coachingowe, które pozwoli im przygotować się do pracy w międzynarodowej organizacji, takiej jak State Street (z siedzibą m.in. w Gdańsku oraz Krakowie) oraz innych firmach o zasięgu międzynarodowym lub też krajowym.

   

  Oferta ta może zainteresować wiele osób szukających zmiany i możliwości aktywizacji na rynku pracy. Wiele osób chciałoby podjąć zatrudnienie w korporacji, ale towarzyszą im pewne obawy związane z pracą w międzynarodowym środowisku. Ten projekt ma pomóc przełamać bariery i wyposażyć w umiejętności i narzędzia pomocne do podjęcia zatrudnienia.

   

  Więcej informacji o projekcie można odnaleźć tutaj:

   

  Strona projektu: https://www.stellavirium.org/

   

  FB: https://www.facebook.com/StellaVirium/

   

  LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fundacja-rozwoju-kwalifikacji-stella-virium/

   

  Audycja na temat projektu w Radio Kraków: http://www.radiokrakow.pl/

   

  Zgłoszenia dla beneficjentów w projekcie przyjmujemy przez stronę projektu do końca lipca

  https://www.stellavirium.org/en/bbo-project-beneficiaries-trainings-in-krakow-and-gdansk/ 

   

 • 26.06.2020 

  Biuro Karier zaprasza do udziału online w Projekcie ProUG


   

  BIURO KARIER Uniwersytetu Gdańskiego zachęca do skorzystania ONLINE z projektu ProUG.

  Do udziału w projekcie ProUG zapraszamy Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, wszystkich wydziałów, kierunków i specjalności, zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich, stacjonarnych lub niestacjonarnych, w tym Studentów z niepełnosprawnością.

   

  Drodzy Studenci, jeśli dysponujecie czasem, chcecie poświęcić sobie więcej uwagi, macie ochotę wykorzystać czas na planowanie swojego rozwoju, poszukiwanie praktyk, stażu, pracy – zapraszamy.

   

  Proponujemy:

  BEZPŁATNE TESTY KOMPETENCJI ONLINE: 

  Wykonując test możecie dowiedzieć się więcej o swoim stylu działania oraz sprawdzić wybrane umiejętności, a jego rezultat może stanowić punkt wyjścia do rozmowy o przyszłości zawodowej.

   

  INDYWIDUALNE KONSULATCJE ONLINE Z DORADCĄ ZAWODOWYM: 

  Tematyka spotkań jest różnorodna, tak jak różnorodni są jej Uczestnicy. Jeśli:

  - chcecie zweryfikować swoje pomysły na zawodową przyszłość lub szukasz inspiracji, by zacząć działać

  - badacie możliwości odbywania stażu, praktyk lub wolontariatu

  - poszukujecie pracy

  - zależy Wam na udoskonaleniu dokumentów aplikacyjnych

  - spodziewacie się rozmów kwalifikacyjnych

  ZAPRASZAMY!

   

  COACHING ONLINE: 

  Jeśli czujecie, że potrzebujecie jeszcze więcej pracy nad sobą, swoim rozwojem zawodowym i osobistym – skorzystajcie z indywidualnych spotkań online z coachem.

   

  KONTAKT: BIURO KARIER - napisz lub zadzwoń!

  Email: doradca.zawodowy@ug.edu.pl

  Tel. 58 523 33 78

  Biuro Karier na bieżąco odpowiada na wszystkie zapytania, a spotkania realizuje korzystając z aplikacji MS TEAMS.

   

  Więcej o projekcie ProUG: https://proug.ug.edu.pl/

   

  Projekt „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 11.05.2020 

  Oferta wsparcia w okresie epidemii

  Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia "Twoje Nowe Możliwości"  z Wrocławia oferuje wsparcie dla studentów oraz absolwentów z niepełnosprawnością w okresie epidemii.
  Oferowane wsparcie ma charakter zdalny, online i obejmuje m.in.:

  pomoc zdalna podczas pisania prac, wykonywania projektów, edytowania, redagowania notatek, wyszukiwania materiałów źródłowych w Internecie..

  wsparcie psychologiczne online

  wsparcie coachingowe online

  wsparcie doradcy zawodowego online

  wsparcie w załatwianiu formalności online

  szkolenia grupowe i indywidualne online

  korzystanie z wydarzeń kulturalnych online.

   

  Więcej informacji na: TUTAJ

 • 05.05.2020 

  Program Twoja Nowa Praca

  Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia "Twoje Nowe Możliwości" we Wrocławiu oferuje interesujące wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie realizują oni Projekt - Twoja Nowa Praca.

  W  ramach  Programu  Twoja  Nowa  Praca  dedykowana  jest  kompleksowa  pomocstudentom i absolwentom
  zniepełnosprawnością  w  rozwoju  zawodowym  oraz  znalezieniu  zatrudnienia odpowiadającego ich kompetencjom i wykształceniu.  Ze wsparcia oferowanego w ramach projektu może skorzystać osoba z niepełnosprawnością z terenu  całego  kraju  posiadająca orzeczenie  o  lekkim,   umiarkowanym  bądź  znacznym  stopniu niepełnosprawności, która jest studentem ostatniego roku studiów I lub II stopnia, bądź ukończyła studia nie później niż 60 miesięcy temu. Doradczynie zawodowe organizują  spotkania  online,   na  których  wspólnie  z uczestnikiemomawiająiprzygotowująścieżkę rozwoju zawodowego.

   Propozycja aktualnych form wsparcia

  -  Możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy;

  -  Udział w szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich;

  -  Finansowanie  wybranych  przez  beneficjentów  szkoleń  podnoszących  kwalifikacje zawodowe i uzgodnionych z doradcą zawodowym, do 5 000 zł;

  -  Możliwość odbycia płatnego stażu 2 000 zł miesięcznie;

  -  Otrzymanie stypendium motywacyjnego 400–600 zł miesięcznie;

   Udział w projekcie jest bezpłatny

  Więcej o projekcie na: http://www.tnm.org.pl/absolwent/

  Koordynatorki wsparcia:

  Ewa Pajdo - Majewska

  e-mail: e.majewska@tnm.org.pl

  telefon: 518 294 414

  Justyna Gruszczyńska – Wolak

  e-mail: j.gruszczynska-wolak@tnm.org.pl

  telefon: 505 089 834 

   

 • 11.02.2020 

  DOSTĘPNY UG – KOMPLEKSOWY PROGRAM LIKWIDACJI BARIER W DOSTĘPIE DO KSZTAŁCENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

     Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

  Celem Projektu "Dostępny UG - kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami" jest poprawa dostępności Uniwersytetu Gdańskiego dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie kompleksowego rozwiązania skoncentrowanego na zmianach organizacyjnych, architektonicznych, technologicznych, edukacyjnych oraz organizacji szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej służących podniesieniu kompetencji w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

  W projekcie przewidziano zrealizowanie następujących zadań:

  - wsparcie zmian organizacyjnych, w tym w obszarze kształcenia, zapewniających dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami;

  - przeprowadzenie zmian architektonicznych oraz wykorzystanie technologii wspierających na rzecz ułatwienia procesu studiowania osobom z niepełnosprawnościami w UG;

  - program szkoleń i wizyt studyjnych dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej UG w zakresie wszystkich obszarów dostępności.

  Zakłada się, że w dedykowanych formach wsparcia udział weźmie 615 osób. Powyższe działania projektowe pozwolą uczelni na kompleksowe i nowoczesne podejście do procesu zmian organizacyjnych oraz podnoszenia świadomości
  i kompetencji kadry UG z zakresu niepełnosprawności.

  Założenia projektowe wpisują się w art. 24 Konwencji ONZ "O prawach osób niepełnosprawnych", którego nadrzędnymi celami jest m.in.: likwidacja wykluczania osób z niepełnosprawnościami z powszechnego systemu edukacji, wprowadzenie racjonalnych rozwiązań dla wsparcia poszczególnych niepełnosprawności, uwzględnienie indywidualnych potrzeb mających na celu maksymalizowanie rozwoju intelektualnego i społecznego, zgodnie z celem pełnej integracji.

   

  Źródło finansowania / nazwa programu:
  POWER

  Okres realizacji:
  od 2020-01-01 do 2023-09-30

  Wartość projektu:
  3 169 486,01 zł

  Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

  Uniwersytet Gdański – lider projektu

  Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego – partner projektu

   

  Kontakt:

  Uniwersytet Gdański:

  Justyna Rogowska, Kierownik Projektu
  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
  e-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl
  tel. 58 523 24 39

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego:

  Anna Rdest, Dyrektor ds. współpracy międzysektorowej
  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
  mail: anna.rdest@firr.org.pl
  tel. 663 883 335

   

  Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Nazwa Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 • 27.11.2019 

  Wyjazd rehabilitacyjny do Cetniewa - 13-15 grudnia 2019

  W dniach 13-15 grudnia 2019r. planowany jest wyjazd, który będzie realizowany w formie zajęć rehabilitacyjnych w Cetniewie.

  Studenci podczas pobytu uczestniczą w następujących zajęciach: ćwiczenia na siłowni, ćwiczenia w basenie, pływanie, marsz o kijach, hydroterapia, masaż, sauna.

  Udział w zajęciach jest bezpłatny.

  Zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe oraz dodatkowe informacje:

  należy kierować się do Pani mgr Ewy Kozak
  e-mail: ewa.kozak@ug.edu.pl
  tel.: 501-154-423

 • 06.11.2019 

  Informacja

  Informujemy, iż na Wydziale Oceanografii i Geografii nastąpiła zmiana Pełnomocnika ds. Studentów i Doktorantów z niepełnosprawnościami. Obecnie funkcję tę będzie pełnić Pani dr hab. Lucyna Przybylska profesor Uniwersytetu Gdańskiego z Instytutu Geografii.

  Dane kontaktowe:

  e-mail: lucyna.przybylska@ug.edu.pl

  tel: +48 58 523 65 88

 • 23.09.2019 

  Projekt "Warsztat Lidera"

  Fundacja Łódź́ Akademicka w partnerstwie z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Spółdzielnią̨ Socjalną „FADO”, zapraszają do udziału w Projekcie "Warsztat Lidera" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 - 30.06.2021 r.

  Celem projektu jest doskonalenie przez 384 osoby w wieku od 19 do 29 roku życia kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy, poprzez kształtowanie postaw prospołecznych, realizacji cyklu zajęć/szkoleń Warsztat Lidera i przeprowadzenia miniprojektów, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.

  Zapraszamy w szczególności osoby z niepełnosprawnościami, dla których rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły.

  Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z 80 godzin szkoleniowych w ramach 4 bloków, które będą się odbywały w 4 zjazdach. Jeden zjazd będzie wyjazdowy, a 3 pozostałe stacjonarne.

    * Osoba Lidera,
    * Komunikacja liderska,
    * Lider w zespole,
    * Narzędzia liderskie, Lider w działaniu

  Szkolenia odbywać się będą w trzech lokalizacjach: Warszawie, Łodzi i Krakowie.

  Cele szczegółowe:

    * Podniesienie kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy,
    * Realizacja miniprojektu przez uczestników pod okiem coacha w ramach
    współpracy z organizacjami pozarządowymi.

  Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie projektu, jest tam również możliwość rejestracji: https://warsztatlidera.pl/

 • 23.09.2019 

  Nowy wzór wniosku o asystenta

  Szanowni Państwo

  Został opublikowany nowy wzór wniosku dla osób z niepełnosprawnościami, ubiegających się o przyznanie usługi asystenta dydaktycznego.

  Wniosek jest dostępny w siedzibie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (Budynek Administracyjny przy ul. Bażyńskiego 1A, pok. 100) lub do pobrania poniżej:

  WNIOSEK

 • 10.09.2019 

  Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami - informacja

  Od roku akademickiego 2019/20 przyznawaniem świadczeń materialnych, w tym stypendium dla osób niepełnosprawnych, zajmuje się Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów

  W roku akademickim 2019/2020 wnioski o stypendia Rektora, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych przyjmowane są do 16 października (środa) włącznie.

  Centrum we wrześniu 2019 r. przyjmuje wnioski studentów w godz. 9-13, od poniedziałku do piątku, w budynku tzw. starego rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk w pokoju 116 (na pierwszym piętrze). W październiku godziny przyjmowania wniosków zostaną wydłużone.

  Z Centrum można kontaktować się mailowo pod adresem: cossid@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerem: 58-523-21-87.

  Istnieje możliwość pozostawienia wniosku poza podanymi godzinami przyjęć. W tym celu należy umówić się z pracownikami Centrum za pośrednictwem maila.

   

 • 10.09.2019 

  Wyjazd rehabilitacyjny do Cetniewa - 23-27 września 2019

  W dniach 23-27 września planowany jest wyjazd, który będzie realizowany w formie zajęć rehabilitacyjnych w Cetniewie.

  Studenci podczas pobytu uczestniczą w następujących zajęciach: ćwiczenia na siłowni, ćwiczenia w basenie, pływanie, marsz o kijach, hydroterapia, masaż, sauna.

  Udział w zajęciach jest bezpłatny.

  Zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe oraz dodatkowe informacje:

  należy kierować się do Pani mgr Ewy Kozak
  e-mail: ewa.kozak@ug.edu.pl
  tel.: 501-154-423

 • 02.09.2019 

  Konsultacje psychologiczne wracają od 5 września

  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego oferuje studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami możliwość odbycia bezpłatnych konsultacji z psychologiem.

  Spotkania mają charakter konsultacyjny, oznacza to, że po rozpoznaniu problemu psycholog wskazuje optymalną formę wsparcia, np. doradza psychoterapię w zewnętrznym ośrodku. Osobom, które skorzystają z darmowych konsultacji zapewniamy odpowiednią dyskrecję.

  Dyżury odbywają się w następujących dniach:
  czwartki w godzinach 09:00-13:00
  piątki w godzinach 12:00-16:00

  Konsultacje mają miejsce w dawnym Rektoracie w pokoju 215  na drugim piętrze. W budynku znajduje się winda. Zachęcamy do mailowego powiadamiania o planowanej wizycie, nie jest to jednak konieczne.

  Adres e-mail do ewentualnych zgłoszeń: justyna.rogowska@ug.edu.pl

  Adres: ul. Bażyńskiego 1a, pok. 100, 80-309 Gdańsk

  Telefon kontaktowy Biura: (+48) (58) 523-24-39

 • 21.08.2019 

  Ogłoszenie dla studentów, rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2019/20

  Zapisy na lektoraty językowe dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnością

  Studenci/doktoranci z niepełnosprawnościami, którzy rozpoczynają realizację lektoratów języków obcych wynikających  z planu studiów zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

  Jeżeli poziom i charakter niepełnosprawności tego wymaga, student może się ubiegać o zajęcia w zindywidualizowanych grupach językowych.

  Liczebność uczestników zajęć z założenia jest niewielka, co umożliwia efektywną naukę;

  Zajęcia odbywają się w grupach międzywydziałowych i są kursami, które można wybrać zamiast standardowego lektoratu z języka obcego.


  Zainteresowanych studentów prosimy o dokonanie zapisu na lektorat w Portalu Studenta (konieczne jest rozwiązanie testu plasującego) oraz zgłoszenie się do Kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Justyny Rogowskiej pod adresem e-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl  do dnia 30 września 2019 r.

  Ocena i kwalifikacja nadesłanych zgłoszeń zostanie dokonana przez pracowników BON i CJO na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb studentów.