Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Aktualności

Aktualności

 • 11.05.2020 

  Oferta wsparcia w okresie epidemii

  Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia "Twoje Nowe Możliwości"  z Wrocławia oferuje wsparcie dla studentów oraz absolwentów z niepełnosprawnością w okresie epidemii.
  Oferowane wsparcie ma charakter zdalny, online i obejmuje m.in.:

  • pomoc zdalna podczas pisania prac, wykonywania projektów, edytowania, redagowania notatek, wyszukiwania materiałów źródłowych w Internecie..
  • wsparcie psychologiczne online
  • wsparcie coachingowe online
  • wsparcie doradcy zawodowego online
  • wsparcie w załatwianiu formalności online
  • szkolenia grupowe i indywidualne online
  • korzystanie z wydarzeń kulturalnych online.
    

  Więcej informacji na: TUTAJ

 • 05.05.2020 

  Program Twoja Nowa Praca

  Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia "Twoje Nowe Możliwości" we Wrocławiu oferuje interesujące wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie realizują oni Projekt - Twoja Nowa Praca.

  W  ramach  Programu  Twoja  Nowa  Praca  dedykowana  jest  kompleksowa  pomoc studentom i absolwentom
  z niepełnosprawnością  w  rozwoju  zawodowym  oraz  znalezieniu  zatrudnienia odpowiadającego ich kompetencjom i wykształceniu.  Ze wsparcia oferowanego w ramach projektu może skorzystać osoba z niepełnosprawnością z terenu  całego  kraju  posiadająca orzeczenie  o  lekkim,   umiarkowanym  bądź  znacznym  stopniu niepełnosprawności, która jest studentem ostatniego roku studiów I lub II stopnia, bądź ukończyła studia nie później niż 60 miesięcy temu. Doradczynie zawodowe organizują  spotkania  online,   na  których  wspólnie  z uczestnikiem omawiają i przygotowują ścieżkę rozwoju zawodowego.

   Propozycja aktualnych form wsparcia

  • -  Możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy;
  • -  Udział w szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich;
  • -  Finansowanie  wybranych  przez  beneficjentów  szkoleń  podnoszących  kwalifikacje zawodowe i uzgodnionych z doradcą zawodowym, do 5 000 zł;
  • -  Możliwość odbycia płatnego stażu 2 000 zł miesięcznie;
  • -  Otrzymanie stypendium motywacyjnego 400–600 zł miesięcznie;

   Udział w projekcie jest bezpłatny

  Więcej o projekcie na: http://www.tnm.org.pl/absolwent/

  Koordynatorki wsparcia:

  Ewa Pajdo - Majewska

  e-mail: e.majewska@tnm.org.pl

  telefon: 518 294 414

  Justyna Gruszczyńska – Wolak

  e-mail: j.gruszczynska-wolak@tnm.org.pl

  telefon: 505 089 834 

   

   

   

 • 01.04.2020 

  Bezpłatna pomoc psychologiczna online dla Studentów i Doktorantów Uniwersystetu Gdańskiego.

  „Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest.
  Sposób w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę.”
  VIRGINIA SATIR
   
  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zachęca do skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych
  dla Studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.
   
  Konsultacje odbywają się w każdy wtorek i czwartek,
  w godzinach 12-16, poprzez komunikator Skype.
   
  Serdecznie Państwa zapraszam i w obecnym, wymagającym czasie życzę ogromu zdrowia!
  Natalia Spolak-Bobryk
   
  e-mail: Natalia.Spolak-Bobryk@gumed.edu.pl
  skype: Psycholog - Natalia Spolak-Bobryk
 • 11.02.2020 

  DOSTĘPNY UG – KOMPLEKSOWY PROGRAM LIKWIDACJI BARIER W DOSTĘPIE DO KSZTAŁCENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

     Źródło finansowania / nazwa programu:

  POWER

  Biuro projektu / obszar realizacji:

  cała Polska

  Okres realizacji:

  od 2020-01-01 do 2023-09-30

  Wartość projektu:

  3 169 486,01 zł

  Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

  Celem projektu jest poprawa dostępności Uniwersytetu Gdańskiego dla studentów
  z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań, które przyczynią się do likwidacji barier, usprawnienia procesu kształcenia i zwiększenia jego jakości i efektywności. 

  W projekcie przewidziano zrealizowanie następujących zadań:

  • wsparcie zmian organizacyjnych, w tym w obszarze kształcenia, zapewniających dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami;
  • przeprowadzenie zmian architektonicznych oraz wykorzystanie technologii wspierających na rzecz ułatwienia procesu studiowania osobom
   z niepełnosprawnościami w UG;
  • program szkoleń i wizyt studyjnych dla kadry dydaktycznej, administracyjnej
   i zarządzającej UG w zakresie wszystkich obszarów dostępności.

  Zakłada się, że w dedykowanych formach wsparcia udział weźmie 615 osób. Powyższe działania projektowe pozwolą uczelni na kompleksowe i nowoczesne podejście do procesu zmian organizacyjnych oraz podnoszenia świadomości
  i kompetencji kadry UG z zakresu niepełnosprawności.

  Założenia projektowe wpisują się w art. 24 Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, którego nadrzędnymi celami jest m.in.: likwidacja wykluczania osób z niepełnosprawnościami z powszechnego systemu edukacji, wprowadzenie racjonalnych rozwiązań dla wsparcia poszczególnych niepełnosprawności, uwzględnienie indywidualnych potrzeb mających na celu maksymalizowanie rozwoju intelektualnego i społecznego, zgodnie z celem pełnej integracji.

  Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

  Uniwersytet Gdański – lider projektu

  Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego – partner projektu

   

  Kontakt:

  Uniwersytet Gdański:

  Justyna Rogowska, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

  Mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl

  tel.58 523 24 39

   

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego:

  Anna Rdest, Dyrektor ds. współpracy międzysektorowej

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

  tel. 663 883 335

  mail: anna.rdest@firr.org.pl

  Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Nazwa Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 • 17.01.2020 

  Uwaga! Zmiana terminu konsultacji psychologicznych

  Informujemy, iż konsultacje psychologiczne, zaplanowane na dni 6 i 7 lutego, zostały przesunięte na następujące dni:

  • - 3 lutego (poniedziałek), godz. 16:00 - 20:00
  • - 4 lutego (wtorek), godz. 16:30 - 20:30

  Konsultacje będą się odbywały w pok. 100 w starym Rektoracie

  Przepraszamy za utrudnienia

 • 10.01.2020 

  Wyjazd do Cetniewa podczas ferii zimowych - 12-16 luty 2020.

  W dniach 12-16 lutego 2020r. planowany jest wyjazd podczas ferii zimowych, który będzie realizowany w formie zajęć rehabilitacyjnych w Cetniewie.

  Studenci podczas pobytu uczestniczą w następujących zajęciach: ćwiczenia na siłowni, ćwiczenia w basenie, pływanie, marsz o kijach, hydroterapia, masaż, sauna.

  Udział w zajęciach jest bezpłatny.

  Zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe oraz dodatkowe informacje:

  należy kierować się do Pani mgr Ewy Kozak
  e-mail: ewa.kozak@ug.edu.pl
  tel.: 501-154-423

 • 27.11.2019 

  Wyjazd rehabilitacyjny do Cetniewa - 13-15 grudnia 2019

  W dniach 13-15 grudnia 2019r. planowany jest wyjazd, który będzie realizowany w formie zajęć rehabilitacyjnych w Cetniewie.

  Studenci podczas pobytu uczestniczą w następujących zajęciach: ćwiczenia na siłowni, ćwiczenia w basenie, pływanie, marsz o kijach, hydroterapia, masaż, sauna.

  Udział w zajęciach jest bezpłatny.

  Zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe oraz dodatkowe informacje:

  należy kierować się do Pani mgr Ewy Kozak
  e-mail: ewa.kozak@ug.edu.pl
  tel.: 501-154-423

 • 06.11.2019 

  Informacja

  Informujemy, iż na Wydziale Oceanografii i Geografii nastąpiła zmiana Pełnomocnika ds. Studentów i Doktorantów z niepełnosprawnościami. Obecnie funkcję tę będzie pełnić Pani dr hab. Lucyna Przybylska profesor Uniwersytetu Gdańskiego z Instytutu Geografii.

  Dane kontaktowe:

  e-mail: lucyna.przybylska@ug.edu.pl

  tel: +48 58 523 65 88

 • 23.09.2019 

  Projekt "Warsztat Lidera"

  Fundacja Łódź́ Akademicka w partnerstwie z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Spółdzielnią̨ Socjalną „FADO”, zapraszają do udziału w Projekcie "Warsztat Lidera" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 - 30.06.2021 r.

  Celem projektu jest doskonalenie przez 384 osoby w wieku od 19 do 29 roku życia kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy, poprzez kształtowanie postaw prospołecznych, realizacji cyklu zajęć/szkoleń Warsztat Lidera i przeprowadzenia miniprojektów, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.

  Zapraszamy w szczególności osoby z niepełnosprawnościami, dla których rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły.

  Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z 80 godzin szkoleniowych w ramach 4 bloków, które będą się odbywały w 4 zjazdach. Jeden zjazd będzie wyjazdowy, a 3 pozostałe stacjonarne.

    * Osoba Lidera,
    * Komunikacja liderska,
    * Lider w zespole,
    * Narzędzia liderskie, Lider w działaniu

  Szkolenia odbywać się będą w trzech lokalizacjach: Warszawie, Łodzi i Krakowie.

  Cele szczegółowe:

    * Podniesienie kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy,
    * Realizacja miniprojektu przez uczestników pod okiem coacha w ramach
    współpracy z organizacjami pozarządowymi.

  Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie projektu, jest tam również możliwość rejestracji: https://warsztatlidera.pl/

 • 23.09.2019 

  Nowy wzór wniosku o asystenta

  Szanowni Państwo

  Został opublikowany nowy wzór wniosku dla osób z niepełnosprawnościami, ubiegających się o przyznanie usługi asystenta dydaktycznego.

  Wniosek jest dostępny w siedzibie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (Budynek Administracyjny przy ul. Bażyńskiego 1A, pok. 100) lub do pobrania poniżej:

  WNIOSEK

 • 10.09.2019 

  Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami - informacja

  Od roku akademickiego 2019/20 przyznawaniem świadczeń materialnych, w tym stypendium dla osób niepełnosprawnych, zajmuje się Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów

  W roku akademickim 2019/2020 wnioski o stypendia Rektora, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych przyjmowane są do 16 października (środa) włącznie.

  Centrum we wrześniu 2019 r. przyjmuje wnioski studentów w godz. 9-13, od poniedziałku do piątku, w budynku tzw. starego rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk w pokoju 116 (na pierwszym piętrze). W październiku godziny przyjmowania wniosków zostaną wydłużone.

  Z Centrum można kontaktować się mailowo pod adresem: cossid@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerem: 58-523-21-87.

  Istnieje możliwość pozostawienia wniosku poza podanymi godzinami przyjęć. W tym celu należy umówić się z pracownikami Centrum za pośrednictwem maila.

   

 • 10.09.2019 

  Wyjazd rehabilitacyjny do Cetniewa - 23-27 września 2019

  W dniach 23-27 września planowany jest wyjazd, który będzie realizowany w formie zajęć rehabilitacyjnych w Cetniewie.

  Studenci podczas pobytu uczestniczą w następujących zajęciach: ćwiczenia na siłowni, ćwiczenia w basenie, pływanie, marsz o kijach, hydroterapia, masaż, sauna.

  Udział w zajęciach jest bezpłatny.

  Zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe oraz dodatkowe informacje:

  należy kierować się do Pani mgr Ewy Kozak
  e-mail: ewa.kozak@ug.edu.pl
  tel.: 501-154-423

 • 02.09.2019 

  Konsultacje psychologiczne wracają od 5 września

  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego oferuje studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami możliwość odbycia bezpłatnych konsultacji z psychologiem.

  Spotkania mają charakter konsultacyjny, oznacza to, że po rozpoznaniu problemu psycholog wskazuje optymalną formę wsparcia, np. doradza psychoterapię w zewnętrznym ośrodku. Osobom, które skorzystają z darmowych konsultacji zapewniamy odpowiednią dyskrecję.

  Dyżury odbywają się w następujących dniach:
  czwartki w godzinach 09:00-13:00
  piątki w godzinach 12:00-16:00

  Konsultacje mają miejsce w dawnym Rektoracie w pokoju 215  na drugim piętrze. W budynku znajduje się winda. Zachęcamy do mailowego powiadamiania o planowanej wizycie, nie jest to jednak konieczne.

  Adres e-mail do ewentualnych zgłoszeń: justyna.rogowska@ug.edu.pl

  Adres: ul. Bażyńskiego 1a, pok. 100, 80-309 Gdańsk

  Telefon kontaktowy Biura: (+48) (58) 523-24-39

 • 21.08.2019 

  Ogłoszenie dla studentów, rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2019/20

  Zapisy na lektoraty językowe dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnością

  Studenci/doktoranci z niepełnosprawnościami, którzy rozpoczynają realizację lektoratów języków obcych wynikających  z planu studiów zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

  • Jeżeli poziom i charakter niepełnosprawności tego wymaga, student może się ubiegać o zajęcia w zindywidualizowanych grupach językowych.
  • Liczebność uczestników zajęć z założenia jest niewielka, co umożliwia efektywną naukę;
  • Zajęcia odbywają się w grupach międzywydziałowych i są kursami, które można wybrać zamiast standardowego lektoratu z języka obcego.


  Zainteresowanych studentów prosimy o dokonanie zapisu na lektorat w Portalu Studenta (konieczne jest rozwiązanie testu plasującego) oraz zgłoszenie się do Kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Justyny Rogowskiej pod adresem e-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl  do dnia 30 września 2019 r.

  Ocena i kwalifikacja nadesłanych zgłoszeń zostanie dokonana przez pracowników BON i CJO na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb studentów.

 • 31.05.2019 

  Konsultacje psychologiczne w czerwcu

  Informujemy, że w czerwcu konsultacje psychologiczne odbywać się będą w dniach:

  7.06.2019 i 14.06.2019 w godz. 14:00-18:00

   

 • 09.05.2019 

  Odwołane konsultacje psychologiczne

   

  Uprzejmie informujemy, że:

  • 10 maja - konsultacje z psychologiem NIE ODBĘDĄ SIĘ
  • 17 maja - konsultacje odbędą się w godz. 14:00 - 18:00

  Przepraszamy za utrudnienia.

   

   

 • 09.05.2019 

  Wyjazd do Zakopanego

  W dniach 30 czerwca - 9 lipca planowany jest wyjazd dla osób z niepełnosprawnościami na letni obóz w Zakopanem.

  Zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe oraz dodatkowe informacje:

  Pani mgr Ewa Kozak
  e-mail: ewa.kozak@ug.edu.pl
  tel.: 501-154-423

 • 09.04.2019 

  Uwaga!

  Spotkanie sekcji żeglarskiej BON odbędzie się dn. 10.04.2019 o godz. 18:00,
  w sali 122 w dawnym Rektoracie

 • 29.03.2019 

  Konsultacje psychologiczne w kwietniu

  Szanowni Państwo

  Informujemy, że w miesiącu kwietniu, będzie obowiązywał zmieniony harmonogram piątkowych konsultacji psychologicznych:

  5 kwietnia - konsultacje od godz. 14:00 do 18:00

  12 kwietnia - konsultacje odwołane

  19 kwietnia - konsultacje odwołane

  26 kwietnia - konsultacje od godz. 14:00 do  18:00

   

  Zespół BON

 • 07.01.2019 

  Cetniewo - wyjazd rehabilitacyjny - 12-14 kwietnia 2019

  W dniach 12-14 kwietnia planowany jest wyjazd, który będzie realizowany w formie zajęć rehabilitacyjnych w Cetniewie.

  Studenci podczas pobytu uczestniczą w następujących zajęciach: ćwiczenia na siłowni, ćwiczenia w basenie, pływanie, marsz o kijach, hydroterapia, masaż, sauna.

  Udział w zajęciach jest bezpłatny.

  Zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe oraz dodatkowe informacje:

  należy kierować się do Pani mgr Ewy Kozak
  e-mail: ewa.kozak@ug.edu.pl
  tel.: 501-154-423

 • 21.02.2019 

  Bezpłatne szkolenia dla pracowników bibliotek

  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UG zaprasza pracowników Bibliotek i czytelni Uniwersytetu Gdańskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

   

  „Pierwszy kontakt i współpraca ze studentem
  z niepełnosprawnością”

   

  Oferta skierowana jest do pracowników Bibliotek i czytelni UG, którzy chcą pogłębić świadomość niepełnosprawności, oraz nabyć lub rozwinąć umiejętności w zakresie bezpośredniego kontaktu z osobami posiadającymi różne rodzaje dysfunkcji.

   

  Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z następującymi treściami:

  1. Pierwszy kontakt i współpraca ze studentem z niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami mowy;
  2. Pierwszy kontakt i współpraca ze studentem z dysfunkcją wzroku;
  3. Pierwszy kontakt i współpraca ze studentem z zaburzeniami osobowości i innymi problemami emocjonalnymi;
  4. Na jakie formy pomocy ze strony Uniwersytetu Gdańskiego może liczyć student z niepełnosprawnością?
  • Jakie są ogólnie dostępne formy pomocy dla studentów z niepełnosprawnością;
  • Prawa i obowiązki studentów z dysfunkcjami;

   

  Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • specyfika omawianych niepełnosprawności;
  • zdefiniowanie potrzeb studentów z niepełnosprawnościami - omówienie trudności i sposobów ich  rozwiązywania;
  • w jaki sposób radzić sobie ze studentem trudnym;
  • podstawowe zasady savoir vivre.

   

  Zaplanowane szkolenia  odbędą się w dniach 5, 12 i 19 marca 2019 r., w budynku Biblioteki Głównej UG, pok. 3.37, w godzinach 08:30-14:00

   

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny
  • Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Magdalenę Kokot doktorantkę UG, tyflopedagoga, logopedę i psychologa.
  • Zapisy poprzez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,
   • e-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl, tel. 523 24 39
   • podczas zapisów prosimy o informację, którym z terminów szkoleń są państwo zainteresowani
  • Limit miejsc: 15 osób w każdym ze szkoleń, o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony drogą e-mailową.
 • 15.02.2019 

  GDZIE ZADBAĆ O ZDROWIE PSYCHICZNE?

  I. LOKALNE CENTRA POMOCY:

  Centrum Interwencji Kryzysowej (codziennie, całodobowo)

  • Gdańsk: pl. Ks. Gustkowicza 13, 80-543 Gdańsk;
   cik@fdds.pl; 58 511-01-21, 58 511-01-22
  • Gdynia: Biskupa Dominika 25, 81-402 Gdynia;
   interwencja@zps.net.pl; 58 622 22 22
  • Problemy w jakich udzielana jest pomoc to m.in.: Konflikty rodzinne, Samobójstwa, Przemoc domowa, Agresja, Przemoc seksualna, Bezrobocie, Wypadki, katastrofy

  Centrum Praw Kobiet,
  ul. Gdyńskich Kosynierów 11,  Gdańsk

  • tel. stacjonarny: 58 341 79 15; tel. komórkowy: 604-590-117;
   e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl
  • pomoc mailowa: pomoc@cpk.org, pl ; porady.prawne@cpk.org.pl ; porady.psychologiczne@cpk.org.pl
  • pomoc telefoniczna: tel. interwencyjny  600 070 717, tel. zaufania (22) 621 35 37 )
  • porady prawne i psychologiczne
  • wsparcie w kontakcie z instytucjami publicznymi
  • pomoc w przygotowaniu pism urzędowych

  Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek,
  ul. Gdyńskich Kosynierów 11, lok. 1;

  • tel. 512 949 109, centrum@cwii.org.pl
  • Centrum oferuje informację prawną, wsparcie w kontaktach z urzędami i instytucjami miejskimi, kursy języka polskiego, doradztwo zawodowe i inne.
    

  II. WYBRANE TRÓJMIEJSKIE PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO:
   

  Gdańsk:

  • NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz, ul. Wajdeloty 28 
  • NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia, ul. Oliwska 62 
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, bud. nr 25 
  • NZOZ "Przychodnia Morena", ul. Jaśkowa Dolina 105 

  Sopot:

  • Centrum Medyczne "Kardiotel", u. Jana z Kolna 16
  • NZOZ Abc Family Med., Niepodległości 748

  Gdynia:

  • Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Traugutta 9
  • NSZOZ "Esculap", ul.  Chwarznieńska 136/138
  • NZOZ "Syntonia", ul. Zgoda 9/1 Gdynia

   

  III. TELEFONY ZAUFANIA:
   

  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”; 22 668 70 00; poradnia@niebieskalinia.pl
  • Kryzysowy Telefon Zaufania; 116 123
  • Telefon zaufania dla osób LGBT i ich bliskich; 22 628 52 22; poradnictwo@lambdawarszawa.org
  • Telefon zaufania dla osób uzależnionych od hazardu, Internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia; 801 889 880
  • Telefon Wsparcia dla osób w żałobie - Fundacja Nagle Sami;
   800 108 108
    

  Zapoznaj się także z ofertą Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UG i organizowanych przez nas konsultacji psychologicznych.

   

 • 20.12.2018 

  Akademicka Biblioteka Cyfrowa

  Od grudnia 2018 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zostało jednym z partnerów Systemu Akademickiej Biblioteki Cyfrowej.

  Akademicka Biblioteka Cyfrowa służy udostępnianiu zeskanowanych zbiorów książek i czasopism zgromadzonych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracujące z nim Biura ds. Osób Niepełnosprawnych uczelni partnerskich. Obecna liczba zeskanowanych książek to blisko 16700 pozycji oraz 157 czasopism. Zbiory udostępniane są wyłącznie osobom posiadającym orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku.

  Osoby zainteresowane korzystaniem z systemu, winny zgłosić się do:
  mgr Justyna Rogowska
  Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UG
  ul. Bażyńskiego 1A, pok 100, tel. (58) 523-24-39
  e-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl

 • 04.12.2018 

  Dodatkowe konsultacje psychologiczne

  Szanowni studenci,

  Święta to z reguły radosny czas w roku, jednakże może się on wiązać też z przykrymi emocjami i sytuacjami trudnymi.

  Z uwagi na fakt, że odbywające się w czasie ferii świątecznych konsultacje psychologiczne w terminach 21 i 28 grudnia zostają odwołane, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UG ogłasza dodatkowe konsultacje w dniu 17 grudnia (poniedziałek) w godzinach 14:00-18:00.

  Zapraszamy do pokoju 100 na pierwszym piętrze dawnego Rektoratu. Zachęcamy do wcześniejszych zapisów drogą mailową, nie są one jednak konieczne.
   

  Adres e-mail do ewentualnych zgłoszeń: justyna.rogowska@ug.edu.pl

  Adres: ul. Bażyńskiego 1a, pok. 100, 80-309 Gdańsk

  Telefon kontaktowy Biura: (+48) (58) 523-24-39

 • 11.10.2018 

  Konsultacje psychologiczne

  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego oferuje studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami możliwość odbycia bezpłatnych konsultacji z psychologiem.

  Spotkania mają charakter konsultacyjny, oznacza to, że po rozpoznaniu problemu psycholog wskazuje optymalną formę wsparcia, np. doradza psychoterapię w zewnętrznym ośrodku. Osobom, które skorzystają z darmowych konsultacji zapewniamy odpowiednią dyskrecję.

  Dyżury odbywają się w piątki w godzinach 14:00-16:00 w dawnym Rektoracie w pokoju 100 na pierwszym piętrze. W budynku znajduje się winda. Zachęcamy do mailowego powiadamiania o planowanej wizycie, nie jest to jednak konieczne.

   

  Adres e-mail do ewentualnych zgłoszeń: justyna.rogowska@ug.edu.pl

  Adres: ul. Bażyńskiego 1a, pok. 100, 80-309 Gdańsk

  Telefon kontaktowy Biura: (+48) (58) 523-24-39

 • 05.10.2018 

  Orientacja przestrzenna - zwiększenie mobilności osób z dysfunkcją wzroku

  Studenci i doktoranci posiadający dysfunkcję wzroku, którzy są zainteresowani zwiększeniem swojej mobilności na obszarze Uniwersytetu Gdańskiego mogą złożyć wniosek o przyznanie wsparcia w postaci zajęć z orientacji przestrzennej z instruktorem.

  Wnioski są dostępne w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UG, ul. Bażyńskiego 1A pok. 100 (dawny rektorat).

 • 04.10.2018 

  Spotkanie informacyjno-organizacyjne dla studentów

  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UG serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-organizacyjnym, które odbędzie się w budynku administracyjnym (dawny Rektorat) przy ul. Bażyńskiego 1A, pok. 122, w dniu 19 listopada o godz. 17:30.

  Niniejsze spotkanie będzie świetną okazją do poznania siebie nawzajem, wymiany informacji, oraz zgłaszania nowych inicjatyw, potrzeb i pomysłów.

  Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl

  Serdecznie zapraszamy!

  Zespół Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UG

 • 03.10.2018 

  ______________________________________________________

  Zapraszamy do udziału w wydarzeniu jakim jest

  III POMORSKI KONWENT REGIONALNY

  OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

  Zorganizowany we współpracy Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej.

  Celem spotkania jest przygotowanie zaleceń i tematów na IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, w tym odpowiedzi na zalecenia Komitetu ds. osób z niepełnosprawnościami przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6
  budynek Wydziału Prawa i Administracji, Audytorium B, poziom 0

  17 października 2018, godz. 9.00 – 15.00

  Program ramowy

  8.30-9.00

  Rejestracja uczestniczek i uczestników

  WPROWADZENIE: Włodzimierz Raszkiewicz - redaktor Radia Gdańsk,

  mec. Katarzyna Heba – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UG

  9.00 – 9.20

  Powitanie i wystąpienia zaproszonych gości.

  Wystąpienie przedstawicieli władz uczelni Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej oraz przedstawiciela Rady Programowej Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami:

  • dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Prorektor ds. Studenckich
   Uniwersytetu Gdańskiego
  • dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG, Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki
   Politechniki Gdańskiej
  • dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG, członek Rady Programowej IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, Centrum Projektowania Uniwersalnego PG

  BLOK I: MODELE WSPARCIA W KSZTAŁCENIU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA UCZELNIACH WYŻSZYCH (ART. 24. Edukacja, Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością)

  Moderator: Justyna Rogowska, Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UG

  9.20 – 10.10

  Dyskusja panelowa z udziałem:

  • Ariel Fecyk, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości
  • Joanna Kunicka, NZS, Stowarzyszenie Ad Astra,
  • Fundacja Integralia,
  • Dariusz Majorek, Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON
  • Magdalena Kokot, doktorantka UG

  10.10 – 10.50 

  Dyskusja nad systemem wsparcia studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami. Szanse na pogłębioną edukację w szkołach wyższych z wykorzystaniem dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu rządowego Dostępność Plus. Doświadczenia osób z niepełnosprawnościami w dostępie do edukacji i kształcenia na uczelniach wyższych.

  10.50 – 11.00

  Otwarcie wystawy prac semestralnych wykonanych przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej.

  11.00 – 11.30

  Przerwa kawowa i rozmowy kuluarowe.

  BLOK II: SZANSE NA AKTYWNOŚĆ POLITYCZNĄ I SPOŁECZNĄ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (art. 29. Udział w życiu politycznym i publicznym, Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością)

  Moderator: Beata Wachowiak – Zwara, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych

  11.30 – 12.15

  Dyskusja panelowa z udziałem:

  • Karolina Grodzka, Międzywydziałowe Koło Naukowe „Projektowanie Uniwersalne”
  • Ariel Fecyk, członek Rady Miasta Bolesławiec
  • Jarosław Zbieranek, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

  12.15 – 13.00

  Dyskusja o prawach osób z niepełnosprawnościami do pełnego i efektywnego uczestniczenia w życiu politycznym i publicznym, włączając w to prawo i możliwość korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego. Dyskutować będziemy nt. dostępności do przedstawicieli samorządów lokalnych i posłów Parlamentu RP i UE.

  13.00-13.30

  Przerwa kawowa i rozmowy kuluarowe.

  BLOK III: WYZWANIA SAMORZĄDÓW W ZAKRESIE REALIZACJI DOSTĘPNOŚCI I TWORZENIA SZANS NA NIEZALEŻNE ŻYCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRANOŚCIAMI (art. 9. Dostępność i art. 19 Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo, Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością)

  Moderator: Marek Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego PG

  13.30 – 14.15

  Dyskusja panelowa z udziałem:

  • Katarzyna Heba, Kancelaria Adwokacka,
  • Magdalena Radzikowska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  • Alina Suska, Fundacja FOSA
  • Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UG
  • Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej WA PG

  14.45 – 15.00

  Dyskusja prowadzona będzie wokół realizowanego monitoringu wdrażania Konwencji ONZ w woj. Pomorskim oraz programu deinstytucjonalizacji poprzez rozwój mieszkalnictwa wspomaganego. Studenci UG i PG przedstawią idee projektowania uniwersalnego w poprawie przestrzeni publicznej.

  15.00

  Zakończenie Pomorskiego Konwentu Regionalnego

   

   

  Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego i pętlę indukcyjną oraz audiodeskrypcję dla osób niewidomych.

  Udział w Konwencie jest bezpłatny.

  ZGŁOSZENIA: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Wypełniony formularz należy przesłać do 12 października 2017 r.
  na adres mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl,
  lub dokonać zgłoszenia telefonicznie pod nr tel.: 58 523 24 39

  Więcej aktualnych szczegółów na temat IV Kongresu OzN można znaleźć na stronie www.konwencja.org

  PRZEWODNIK DOJAZDU

  Serdecznie zapraszamy!

   

   

   

   

 • 31.07.2018 

  Program Aktywny Samorząd -

  W związku z realizacją przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu "Aktywny samorząd", możliwe jest uzyskanie dofinansowania w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

  Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczące się w szkole wyższej lub policealnej mogą ubiegać się o dofinansowanie do kosztów związanych z opłatą za czesne lub/i dodatku na pokrycie kształcenia.

  Wnioski na semestr zimowy 2018/2019 będą przyjmowane w następujących terminach:


  W GDAŃSKU: od 1 września do 10 października 2018 r.

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Integracji i Rehabilitacji, ul. Dyrekcyjna 5, 80 – 852 Gdańsk, II piętro (pok. 214).

  pon., wt. i czw. w godz. 8.00 – 15.00; w śr. w godz. 8.00 – 16.30 i w piąt. w godz. 8.00 – 14.00 lub za pośrednictwem poczty na powyższy adres.

  tel: 58 320 53 48
  http://mopr.gda.pl/wsparcie-dla/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-ze-srodkow-pfron/program-aktywny-samorzad/


  W GDYNI: od 1 sierpnia do 10 października 2018 r.

  Wnioski należy składać w nowej siedzibie Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Władysława IV 43 lokal 402 ( IV piętro budynku HOSSA ) pokój nr 2

  Pon. w godz: 11.00 - 17.00; Wt., śr., pt. w godz: 8.00 - 13.00; czw - nieczynne

  tel. 58 728 27 12
  http://www.mopsgdynia.pl/aktywny-samorzad

 • 02.02.2017 

  Pełnomocnicy Dziekanów ds. Studentów Niepełnospawnych

  Informujemy, iż na Wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego, zostali powołani Pełnomocnicy Dziekanów ds. Studentów Niepełnosprawnych.

  Dane kontaktowe do Pełnomocników zostały udostępnione w zakładce kontakty.