Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Aktualności Archiwum aktualności

19.02.2013 - Zaproszenie do projektu „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”

1 grudnia 2012r. Polski Związek Niewidomych rozpoczął realizację ogólnopolskiego projektu “Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”. Projekt jest skierowany do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (w tym studentów) osób niewidomych i słabowidzących ze schorzeniami genetycznymi i ma na celu aktywizację zawodową 300 niepełnosprawnych oraz udzielenie kompleksowego wsparcia 300 osobom z ich najbliższego otoczenia. Projekt jest realizowany we współpracy z PFRON i współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wśród przewidzianych działań znajdują się min.: warsztaty aktywizacji zawodowej, praktyczna nauka zawodu, staże rehabilitacyjne, wsparcie prawne i psychologiczne. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych w zakresie schorzeń genetycznych, porad lekarzy specjalistów, czy wizażysty. Dodatkowym atutem będzie możliwość skorzystania z atrakcji kulturalnych dostosowanych do możliwości percepcyjnych uczestników. Ponadto każdy z nich otrzyma drobny sprzęt likwidujący indywidualne bariery w codziennym funkcjonowaniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie oraz do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na poświęconej mu stronie internetowej: http://www.pzn.org.pl/onzug/

Ostatnio modyfikowane: 07.07.2020Pozostałe artykuły w tym dziale