Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Aktualności Archiwum aktualności

03.06.2013 - Projekt PRO-KONTAKTOWI

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim wkrótce
rozpocznie realizację kolejnego bardzo ciekawego projektu.

Już 1 czerwca 2013 roku rusza nabór uczestników do projektu "PRO-KONTAKTOWI - przygotowanie zawodowe osób z niepełnosprawnością do pracy w obszarze obsługi klienta i call-center".

Celem projektu, który jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, jest umiejscowienie osób z
niepełnosprawnością na rynku pracy w branżach związanych z obsługą klienta i
call - center. W projekcie osoba niepełnosprawna nabędzie kompetencje do
poszukiwania pracy poprzez warsztaty aktywnego poruszania się po rynku
pracy, odbędzie spotkania indywidualne z psychologiem oraz logopedami oraz
będzie uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach ukierunkowanych na efektywną
obsługę klienta i rozwój umiejętności związanych z aktualnymi wymaganiami
pracodawców na trójmiejskim rynku pracy.

Szczegółowy plan wsparcia, listę szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy
znajdziecie na stronie www.integralia.pl <http://www.integralia.pl/> . W
projekcie weźmie udział 15 osób niepełnosprawnych z woj. pomorskiego (w tym 9 kobiet), a będzie on trwał do 31 października 2013 roku.

 Co możecie zyskać biorąc udział w projekcie?

.  Szansę na zatrudnienie na trójmiejskim rynku pracy

.  Udział w unikatowym projekcie realizowanym  tylko dla wybranych 15
uczestników

.  Nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych pod okiem
doświadczonych trenerów

.  Wzrost pewności siebie dzięki wsparciu psychologa

.  Rozwój komunikatywności i poprawnej wymowy

.  Profesjonalny profil kompetencyjny

.  Opiekę Agencji Pośrednictwa Pracy Fundacji Integralia

.  Możliwość nawiązania nowych przyjaźni i cennych kontaktów zawodowych

 

Dzięki partnerstwu Fundacji Integralia z Katedrą Logopedii UG ok. 15-30
wolontariuszy - studentów logopedii będzie prowadzić indywidualne sesje z
uczestnikami - pod nadzorem merytorycznym kadry naukowej UG. Współpraca
będzie realizowana na podstawie umowy z wolontariuszami (porozumienie
wolontariackie), a wolontariusze zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw
nieszczęśliwych wypadków na czas trwania umowy.

Zadaniem logopedy w projekcie jest przygotowanie przyszłych pracowników z
niepełnosprawnością pod względem m.in. emisji i higieny głosu, prawidłowej
wymowy, dykcji, komunikacji w relacji pracownik - klient, dostosowania
komunikatu do rozmówcy  itp. Zapraszamy zatem wszystkich studentów logopedii chętnych do prowadzenia sesji logopedycznych, by zgłaszali się w Katedrze Logopedii UG.

Rekrutacja uczestników do projektu rozpocznie się 1 czerwca 2013 roku i
zakłada ona następujące etapy:

Etap I - formularz zgłoszeniowy + kopia orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności + CV

Etap II - wywiad telefoniczny

Etap III - spotkania indywidualne
 

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w projekcie?

Jak najszybciej:

- wydrukować i wypełnić formularz rekrutacyjny (dostępny na stronie http://www.integralia.pl),  

- przygotować kopię orzeczenia o niepełnosprawności,  

- dołączyć swoje aktualne CV,

 

Wszystkie w/w dokumenty, związane z rekrutacją do projektu, przesłać należy
drogą pocztową lub dostarczyć osobiście na adres: 

Fundacja Grupy Ergo Hestia

na rzecz integracji zawodowej

osób niepełnosprawnych

INTEGRALIA

ul. Hestii 1,

81-731 Sopot

Tel. 58 555 60 90

58 555 60 92

e-mail: fundacja@integralia.pl

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością, mieszkasz w woj. pomorskim i
chcesz zdobyć nowe umiejętności i rozwijać swoją karierę zawodową -  nie
czekaj, zgłoś się do projektu "PRO-KONTAKTOWI - przygotowanie zawodowe osób z niepełnosprawnością do pracy w obszarze obsługi klienta i call-center"!

Ostatnio modyfikowane: 07.07.2020Pozostałe artykuły w tym dziale