Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Aktualności Archiwum aktualności

27.01.2014 - Projekt "Fabryka Młodej Przedsiębiorczości"

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne o różnym stopniu niepełnosprawności do udziału w projekcie, w którym chcemy wesprzeć Państwa rozwój poprzez udzielenie wsparcia na założenie działalności gospodarczej, oraz pomóc Państwu w rozwijaniu tejże działalności.
Projekt realizowany jest przez firmę Profesja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 
Fabryka Młodej Przedsiębiorczości obejmuje szerokie wsparcie dla osób
zdecydowanych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W chwili obecnej samozatrudnienie staje się nie tylko sposobem na szukanie niezależności i autonomii w rozwoju zawodowym, ale także modelem wymaganym przez coraz bardziej elastyczny rynek pracy.
 
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie młodych w kilku podstawowych obszarach:
1.Wsparcie postaw przedsiębiorczych(wiedzy i umiejętności) poprzez pakiet szkoleń i doradztwa dla 60 wybranych uczestników (24M, 36K)
2.Wsparcie w zakresie właściwej, zgodnej z założeniami biznes planu, realizacji projektów biznesowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego dla 48 osób (29K, 19M) w postaci dotacji inwestycyjnej w wysokości 40 000,00 PLN.
3.Wsparcie działań koniecznych dla utrzymania założonych przez uczestników
48 osób (29 K, 19M) firm poprzez realizację finansowego wsparcia pomostowego w wysokości 1700 PLN/mies przez okres 6 miesięcy.
4. Kompleksowe wsparcie merytoryczne w postaci doradztwa biznesowego dla
założonych podmiotów gospodarczych (48 osób (29 K, 19M)).
 
Projekt Fabryka Młodej Przedsiębiorczości skierowany jest do:
- osób w wieku do 30 roku życia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie,
( student zaoczny, absolwent)
- osób zamieszkałych na terenie miasta Gdańsk (woj. Pomorskie) (w rozumieniu kodeksu cywilnego);
- osób nie posiadających wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, CEiDG, w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadząca działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
- osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne
- osób o stopniu niepełnosprawności pozwalającym na wzięcie udziału w projekcie i założenie działalności gospodarczej (w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności)
- Projekt nie obejmuje wsparcia dla studentów dziennych

Zajęcia szkoleniowe oraz spotkania doradcze odbywać się będą w Gdańsku przy ulicy Wały Piastowskie 1 (Zieleniak).

Kolejny termin rekrutacji to 3-7.02.2014 oraz 3-7.03.2014

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać kontaktując się z nami osobiście, telefonicznie lub mailowo:

fabryka@profesja-poznan.pl

Strona internetowa projektu: www.profesja-gdansk.pl

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE

4.02.2013 godz. 16.00 w biurze projektu: ul. Wały Piastowskie 1 80-958 Gdańsk p. 616B

tel. kom. 506364283

 

Ostatnio modyfikowane: 07.07.2020Pozostałe artykuły w tym dziale