Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Aktualności Archiwum aktualności

14.04.2014 - Projekt "Gotowi na sukces II"

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA w październiku rozpoczęła realizację projektu „GOTOWI NA SUKCES II – akademia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, zamieszkałe w województwie pomorskim, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w tym uczące się w trybie niestacjonarnym, w wieku do 30 roku życia, chcące rozwijać swoje umiejętności i skutecznie pokierować rozwojem swojej kariery zawodowej. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i pomoc w zdobyciu zatrudnienia dla 30 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością.

Aby wziąć udział w projekcie należy niezwłocznie:

- wydrukować i wypełnić Formularz zgłoszeniowy (dostępny także na stronie www.gotowinasukces.pl),

- przygotować kopię orzeczenia o niepełnosprawności,

- dołączyć swoje aktualne CV.

Wszystkie w/w dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć Pocztą lub osobiście do dnia 17 kwietnia br. do godz. 12 (decyduje data wpływu do Fundacji) na adres: Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Wszystkich zainteresowanych i gotowych na sukces zapraszamy także do kontaktu - e-mail: projekty@integralia.pl, tel.: (58) 555 60 92 lub (58) 555 60 90 oraz do zaglądania na stronę internetową www.integralia.pl i stronę projektu www.gotowinasukces.pl.

Do pobrania:

 

Ostatnio modyfikowane: 07.07.2020Pozostałe artykuły w tym dziale