Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Aktualności Archiwum aktualności

31.07.2018 - Program Aktywny Samorząd

W związku z realizacją przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu "Aktywny samorząd", możliwe jest uzyskanie dofinansowania w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczące się w szkole wyższej lub policealnej mogą ubiegać się o dofinansowanie do kosztów związanych z opłatą za czesne lub/i dodatku na pokrycie kształcenia.

Wnioski na semestr zimowy 2018/2019 będą przyjmowane w następujących terminach:


W GDAŃSKU: od 1 września do 10 października 2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Integracji i Rehabilitacji, ul. Dyrekcyjna 5, 80 – 852 Gdańsk, II piętro (pok. 214).

pon., wt. i czw. w godz. 8.00 – 15.00; w śr. w godz. 8.00 – 16.30 i w piąt. w godz. 8.00 – 14.00 lub za pośrednictwem poczty na powyższy adres.

tel: 58 320 53 48
http://mopr.gda.pl/wsparcie-dla/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-ze-srodkow-pfron/program-aktywny-samorzad/


W GDYNI: od 1 sierpnia do 10 października 2018 r.

Wnioski należy składać w nowej siedzibie Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Władysława IV 43 lokal 402 ( IV piętro budynku HOSSA ) pokój nr 2

Pon. w godz: 11.00 - 17.00; Wt., śr., pt. w godz: 8.00 - 13.00; czw - nieczynne

tel. 58 728 27 12
http://www.mopsgdynia.pl/aktywny-samorzad

Ostatnio modyfikowane: 07.07.2020Pozostałe artykuły w tym dziale