Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Aktualności Archiwum aktualności

03.10.2018 - III Pomorski Konwent Regionalny Osób z niepełnosprawnościami na UG

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu jakim jest

III POMORSKI KONWENT REGIONALNY

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Zorganizowany we współpracy Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej.

Celem spotkania jest przygotowanie zaleceń i tematów na IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, w tym odpowiedzi na zalecenia Komitetu ds. osób z niepełnosprawnościami przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6
budynek Wydziału Prawa i Administracji, Audytorium B, poziom 0

17 października 2018, godz. 9.00 – 15.00

Program ramowy

8.30-9.00

Rejestracja uczestniczek i uczestników

WPROWADZENIE: Włodzimierz Raszkiewicz - redaktor Radia Gdańsk,

mec. Katarzyna Heba – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UG

9.00 – 9.20

Powitanie i wystąpienia zaproszonych gości.

Wystąpienie przedstawicieli władz uczelni Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej oraz przedstawiciela Rady Programowej Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami:

 • dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Prorektor ds. Studenckich
  Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG, Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki
  Politechniki Gdańskiej
 • dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG, członek Rady Programowej IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, Centrum Projektowania Uniwersalnego PG

BLOK I: MODELE WSPARCIA W KSZTAŁCENIU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA UCZELNIACH WYŻSZYCH (ART. 24. Edukacja, Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością)

Moderator: Justyna Rogowska, Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UG

9.20 – 10.10

Dyskusja panelowa z udziałem:

 • Ariel Fecyk, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości
 • Joanna Kunicka, NZS, Stowarzyszenie Ad Astra,
 • Fundacja Integralia,
 • Dariusz Majorek, Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON
 • Magdalena Kokot, doktorantka UG

10.10 – 10.50 

Dyskusja nad systemem wsparcia studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami. Szanse na pogłębioną edukację w szkołach wyższych z wykorzystaniem dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu rządowego Dostępność Plus. Doświadczenia osób z niepełnosprawnościami w dostępie do edukacji i kształcenia na uczelniach wyższych.

10.50 – 11.00

Otwarcie wystawy prac semestralnych wykonanych przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej.

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa i rozmowy kuluarowe.

BLOK II: SZANSE NA AKTYWNOŚĆ POLITYCZNĄ I SPOŁECZNĄ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (art. 29. Udział w życiu politycznym i publicznym, Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością)

Moderator: Beata Wachowiak – Zwara, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych

11.30 – 12.15

Dyskusja panelowa z udziałem:

 • Karolina Grodzka, Międzywydziałowe Koło Naukowe „Projektowanie Uniwersalne”
 • Ariel Fecyk, członek Rady Miasta Bolesławiec
 • Jarosław Zbieranek, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

12.15 – 13.00

Dyskusja o prawach osób z niepełnosprawnościami do pełnego i efektywnego uczestniczenia w życiu politycznym i publicznym, włączając w to prawo i możliwość korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego. Dyskutować będziemy nt. dostępności do przedstawicieli samorządów lokalnych i posłów Parlamentu RP i UE.

13.00-13.30

Przerwa kawowa i rozmowy kuluarowe.

BLOK III: WYZWANIA SAMORZĄDÓW W ZAKRESIE REALIZACJI DOSTĘPNOŚCI I TWORZENIA SZANS NA NIEZALEŻNE ŻYCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRANOŚCIAMI (art. 9. Dostępność i art. 19 Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo, Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością)

Moderator: Marek Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego PG

13.30 – 14.15

Dyskusja panelowa z udziałem:

 • Katarzyna Heba, Kancelaria Adwokacka,
 • Magdalena Radzikowska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 • Alina Suska, Fundacja FOSA
 • Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UG
 • Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej WA PG

14.45 – 15.00

Dyskusja prowadzona będzie wokół realizowanego monitoringu wdrażania Konwencji ONZ w woj. Pomorskim oraz programu deinstytucjonalizacji poprzez rozwój mieszkalnictwa wspomaganego. Studenci UG i PG przedstawią idee projektowania uniwersalnego w poprawie przestrzeni publicznej.

15.00

Zakończenie Pomorskiego Konwentu Regionalnego

 

 

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego i pętlę indukcyjną oraz audiodeskrypcję dla osób niewidomych.

Udział w Konwencie jest bezpłatny.

ZGŁOSZENIA: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz należy przesłać do 12 października 2017 r.
na adres mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl,
lub dokonać zgłoszenia telefonicznie pod nr tel.: 58 523 24 39

Więcej aktualnych szczegółów na temat IV Kongresu OzN można znaleźć na stronie www.konwencja.org

PRZEWODNIK DOJAZDU

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

Ostatnio modyfikowane: 07.07.2020Pozostałe artykuły w tym dziale