Indywidualne Lektoraty Językowe

DODATKOWY LEKTORAT JĘZYKOWY dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnością wzroku, słuchu lub zaburzeniami funkcji poznawczych.

BON oraz CJO serdecznie zapraszają studentów/doktorantów z niepełnosprawnością wzroku, słuchu lub zaburzeniami funkcji poznawczych na Dodatkowe Lektoraty Językowe (spoza siatki godzin). Zajęcia z Dodatkowego Lektoratu Językowego stanowią dobrą okazję do podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie posługiwania się językiem obcym. Zapisy na zajęcia z Dodatkowego Lektoratu Językowego prosimy przesyłać DO 15 października 2020 r. na adres: magdalena.kokot@ug.edu.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Skan orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) z oznaczeniem wskazującym na niepełnosprawność wzroku/słuchu/ zaburzenia funkcji poznawczych.
  2. Wniosek o przyznanie wsparcia dla studenta/doktoranta/słuchacza studiów podyplomowych z niepełnosprawnością. Załącznik znajdziesz TUTAJ.

ZOcena i kwalifikacja nadesłanych zgłoszeń zostanie dokonana przez pracowników BON i CJO na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb studentów/doktorantów.

ZStudent/doktorant zostanie poinformowany drogą mailową o przyznaniu mu Dodatkowego Lektoratu językowego.

ZFinalizacją procesu przyznawania Dodatkowego Lektoratu językowego jest spotkanie z pracownikiem BON i CJO.

Szczegółowy Regulamin Dodatkowego Lektoratu Językowego dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnością wzroku., słuchu lub zaburzeń funkcji poznawczych jest dostępny TUTAJ.

Więcej informacji udzielają pracownicy BON:

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością
ul. Bażyńskiego 1a. 80-309 Gdańsk
Budynek Administracji (Stary Rektorat)
1 piętro, pokój 100 i 118

58 523 24 39
58 523 25 10

justyna.rogowska@ug.edu.pl,
magdalena.kokot@ug.edu.pl

p
Skip to content