Konsultant Dydaktyczny

Na Uniwersytecie Gdańskim studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy mogą skorzystać z indywidualnego wsparcia ze strony Konsultanta Dydaktycznego. Działania podejmowane przez Konsultanta mają na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności procesu kształcenia.

Do szczegółowych zadań Konsultanta Dydaktycznego należą:

$

Opracowywanie indywidualnego planu wsparcia dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych z niepełnosprawnością.

$

Prowadzenie konsultacji dydaktycznych dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników z niepełnosprawnościami.

$

Indywidualne doradztwo dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników dotyczące form kształcenia i dostępnych możliwości wsparcia w procesie kształcenia.

$

Indywidualne doradztwo dla kandydatów na studia dotyczące form kształcenia i dostępnych możliwości wsparcia w procesie kształcenia.

$

Prowadzenie konsultacji dydaktycznych dla pracowników naukowych i dydaktycznych UG.

$

Współpraca z wydziałami i jednostkami pozawydziałowymi w zakresie dostępu dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu UG.

Nie zwlekaj! Już dziś skontaktuj się z Konsultantem Dydaktycznym i przekonaj się, że studiowanie na Uniwersytecie Gdańskim jest dostępne dla wszystkich!

Więcej informacji udzielają pracownicy BON:

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością
ul. Bażyńskiego 1a. 80-309 Gdańsk
Budynek Administracji (Stary Rektorat)
1 piętro, pokój 100 i 118

58 523 24 39
58 523 25 10

justyna.rogowska@ug.edu.pl,
magdalena.kokot@ug.edu.pl

p
Skip to content