Kontakty

Kierownik BON:

mgr Justyna Rogowska

Gdańsk 80-309, ul. Bażyńskiego 1A,
Budynek Administracji (tzw. Stary Rektorat) pok. 118

Tel.: 58 523 24 39
E-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl;

Kierownik Projektu:

Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami

mgr Justyna Rogowska

Pracownicy BON:

Gdańsk 80-309, ul. Bażyńskiego 1A,
Budynek Administracji (tzw. Stary Rektorat) pok. 118

Tel.:58 523 25 10

Asystent Kierownika Projektu

mgr Iwona Piotrowska

Specjalista Administracyjny

mgr Magdalena Niesiołowska

Konsultant Dydaktyczny

inż. Anna Krawczyk

Konsultant Dydaktyczny

mgr Magdalena Kokot - [długotrwała nieobecność]

Pracownia Usług Cyfryzacyjnych

Biblioteka Główna UG (BUG)
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53, III piętro, pok. 3.39

Tel.: 58 523 32 72

Samodzielny Referent
mgr Rafał Kamiński
E-mail: rafal.kaminski@ug.edu.pl

Pełnomocnicy Dziekanów ds. Osób z Niepełnosprawnością

Wydział Biologii

dr Agnieszka Kaczmarczyk

Tel.: 58 523 60 82
E-mail: agnieszka.kaczmarczyk@biol.ug.edu.pl

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Halina Podbereska

Tel.: 58 523 63 20
E-mail: halina.podbereska@biotech.ug.edu.pl

Wydział Chemii

dr hab. prof. UG Dagmara Jacewicz

Tel.: 58 523 50 60
E-mail: dagmara.jacewicz@ug.edu.pl

Wydział Ekonomiczny

dr Tomasz Gutowski

Tel.: 58 523 13 38
E-mail: t.gutowski@ug.edu.pl

Wydział Filologiczny

mgr Magdalena Kokot

Wydział Oceanografii i Geografii

dr hab. prof. UG Lucyna Przybylska

Tel.: 58 523 65 88
E-mail: lucyna.przybylska@ug.edu.pl

Wydział Historyczny

dr Tarzycjusz Buliński

Tel.: (sekretariat): 58 523 37 10
E-mail: tarzycjusz.bulinski@ug.edu.pl

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

dr Barbara Wolnik - Prodziekan ds. Studenckich

Tel.: 58 523 22 95, 58 523 21 68
E-mail: barbara.wolnik@mat.ug.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych

dr Agnieszka Woynarowska

Telefon: 58 523 42 71
E-mail: a.woynarowska@ug.edu.pl

Wydział Prawa i Administacji

Dr hab. Prof. UG Anna Jurkowska-Zeidler – prodziekan ds. studenckich

Iwona Grygiel

Tel.: 58 523 28 88
E-mail: igrygiel@prawo.ug.edu.pl

Wydział Zarządzania

Agnieszka Dormanowska

Tel.: 58 523 14 43
E-mail: socjalne.wzr@ug.edu.pl

Biblioteka UG

Zbigniew Misiewicz

Tel.: 58 523 32 46
E-mail: dune@ug.edu.pl

Skip to content