Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Zadania BON

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego

adres: ul. Bażyńskiego 1A, pok. 100

tel.:58 523 24 39

e-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl; rafal.kaminski@ug.edu.pl


Zadania BON

  • Wspieranie studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami, a także osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego
  • Pomaganie w efektywnym wykorzystaniu czasu studiowania
  • Dbanie o zapewnienie warunków nauki i rozwoju osobistego w przyjaznym środowisku akademickim
  • Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych
  • Udzielanie porad związanych z trybem studiów, jak również pozyskiwaniem stypendiów i innych form wsparcia
  • Wspieranie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów każdego studenta z zachowaniem dyskrecji i anonimowości
Ostatnio modyfikowane: 31.07.2018