Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dla Kandydatów

Informacje dla Kandydatów na studia

Informacje dla Osób z niepełnosprawnościami

Uniwersytet Gdański to miejsce przyjazne i otwarte dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością wspiera merytorycznie kandydatów na studia, studentów i doktorantów.

Jeżeli kandydat posiada ograniczoną sprawność lub jest osobą z niepełnosprawnością i planuje aplikować na Uniwersytet Gdański zachęcamy do tego, aby skontaktował się uprzednio z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnością. Niezależnie od tego czy osoba zainteresowana studiowaniem na UG zarejestrowała się w IRK, czy też nie, jako BON udzielamy szerokiego wsparcia informacyjnego.

Im wcześniej kandydat na studia na UG z niepełnosprawnością zgłosi się do BON tym łatwiej będzie zapewnić mu odpowiednie wsparcie na etapie rozpoczęcia studiów.

 

REKRUTACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

- Wszystkich kandydatów na studia obowiązują jednolite zasady rekrutacji, bez względu na to, czy są osobami pełnosprawnymi, czy z niepełnosprawnością.

- NIE ISTNIEJE ŻADEN SYSTEM DODATKOWYCH PUNKTÓW Z TYTUŁU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

- Obowiązującym systemem rekrutacji jest Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK). Jeśli niepełnosprawny kandydat z różnych względów nie może dokonać rejestracji w systemie IRK (np. z powodu braku dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania, lub porażenia kończyn górnych) wówczas MUSI zgłosić się osobiście w Dziale Rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie zostały wydzielone stanowiska komputerowe do dokonania osobistej, lub wspieranej przez osobę asystującą, rejestracji. Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są w zakładkach dotyczących konkretnego kierunku studiów oraz na stronie https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/niezbednik_kandydata

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do Działu Rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Uchwała Senatu UG z dnia 23 maja 2019 nr 71/19 reguluje niestandardowe formy rekrutacji: „§ 16.3. Przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej udziela się kompetencji w zakresie modyfikowania (w porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia) postępowania rekrutacyjnego w stosunku do osób niepełnosprawnych.”

 

NA JAKIE WSPARCIE MOGĄ LICZYĆ PRZYSZLI STUDENCI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Udogodnienia dla wszystkich typów niepełnosprawności

- Asystent dydaktyczny – wspierający podczas zajęć dydaktycznych i procesu edukacyjnego

- Asystent Biblioteczny – wspierający czytelników z niepełnosprawnościami w Bibliotece Głównej UG (BUG)

- Asystent Informatyczny – wspierający czytelników  z niepełnosprawnościami w Bibliotece Głównej UG (BUG)

- Studenci i doktoranci, z różnymi rodzajami dysfunkcji oraz w różnej sytuacji zdrowotnej mogą liczyć na wyrażenie zgody na realizację nauki w formie Indywidualnej Organizacji Studiów. Takie uprawnienia umożliwiają studentom i doktorantom m.in.: uczestnictwo w zajęciach wyższych lat, zaliczanie zajęć w formie eksternistycznej, czy ustalanie indywidualnych terminów i alternatywnych form zaliczeń z prowadzącymi.

 

Udogodnienie dla osób z dysfunkcją ruchu

- Infrastruktura

Wszystkie budynki administracji oraz te, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, jak również budynek Biblioteki Głównej są dostosowane do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami, automatycznie otwierających się drzwi, dostosowanych toalet.

- Transport

Studenci z niepełnosprawnością ruchu mogą skorzystać z usługi transportowej polegającej na dowozie studenta z domu na uczelnie, innej zajęcia dydaktyczne i z powrotem.

- Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego

Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą wypożyczyć specjalistyczne wózki elektryczne oraz systemy komputerowe, niezbędne do odbywania procesu kształcenia.

 

Udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku

- Infrastruktura

Dla studentów z niepełnosprawnością wzroku w części budynków kampusu, a także na zewnątrz  zastosowano punkty uwagi, niezbędne podczas orientacji w przestrzeni, linie naprowadzające, udźwiękowionych wind, oznakowania w piśmie punktowym Braille’a i wypukłe plany tyflograficzne.

- Adaptacja materiałów

Uczelnia zapewnia wsparcie w postaci adaptacji materiałów dydaktycznych do wersji cyfrowej i pisma punktowego Braille’a. W budynku Biblioteki Głównej znajduje się realizująca adaptacje pracownia usług cyfryzacyjnych.

- Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego

Studenci i doktoranci z dysfunkcją wzroku mogą liczyć na wypożyczenie komputerów z oprogramowaniem specjalistycznym w postaci programu udźwiękawiającego lub powiększającego, dyktafonów, powiększalników oraz urządzeń brajlowskich.

- Indywidualne zajęcia z orientacji przestrzennej dla osób, które posiadają podstawowe umiejętności w tym zakresie.

- Indywidualne lektoraty językowe

 

Udogodnienia dla osób z dysfunkcją słuchu

- Studenci z dysfunkcją słuchu mogą liczyć na udostępnienie systemu FM.

- Indywidualne lektoraty językowe

- Zajęcia indywidualne z logopedą

 

Ostatnio modyfikowane: 08.12.2020