Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dla studentów Adaptacje materiałów dydaktycznych

Adaptacja materiałów dydaktycznych

Adaptacja materiałów dydaktycznych

 

Pracownia Usług Cyfryzacyjnych, świadczy usługę skanowania, adaptacji, digitalizacji (SAD)  materiałów dydaktycznych, na potrzeby studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w wyniku posiadanej niepełnosprawności, mają różnorakie trudności z dostępem do materiałów drukowanych w formie tradycyjnej.

Zakres usług świadczonych przez Pracownię Usług Cyfryzacyjnych (PUC) obejmuje:

Digitalizację i adaptację opublikowanych wcześniej drukiem materiałów (skanowanie, optyczne rozpoznawanie znaków, oraz korektę ortograficzną);

Formatowanie i wydruki brajlowskie dokumentów tekstowych;

Przekształcanie plików tekstowych w pliki dźwiękowe;

 

Katalog publikacji dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku w formie cyfrowej, pozyskany ze zbiorów Biblioteki Głównej UG znajduje się tutaj:

Format Excel

Format PDF

 

Realizacja zamówień pozycji dostępnych w katalogu odbywa się na tych samych zasadach, co Usługa SAD

 

Adaptacji mogą podlegać publikacje książkowe, znajdujące się w zbiorach Biblioteki UG, a także wypożyczone z innych bibliotek, oraz będące własnością osób korzystających z Pracowni.

Świadczone usługi nie obejmują zadań stojących w sprzeczności z obowiązującym prawem. W szczególności zaś przetwarzania dokumentów o nieokreślonym autorstwie i rękopisów.

Usługa SAD dostępna jest dla osób uprawnionych przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PUC. Zalecany jest kontakt mailowy lub telefoniczny z BON lub PUC i poinformowaniu o zamiarze skorzystania z usługi SAD.

 

Szczegółowe zasady korzystania z usługi skanowania/adaptacji/digitalizacji (SAD)

Usługa SAD jest dostępna dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników Uniwersytetu Gdańskiego (lub studiującej w ramach programu Erazmus na UG) z niepełnosprawnością posiadających orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku. Usługa ta, jest dostępna po uprzednim zweryfikowaniu osoby zainteresowanej SAD przez pracownika BON (BG UG pokój 3.39 lub Stary rektorat pokój: 118). 

 

Rodzaje weryfikacji:

Weryfikacja sposób 1.:

Wypełnienie i wyrażenie zgód we „Wniosku o udzielenie wsparcia dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych z niepełnosprawnością” dostępnego w BON lub do pobrania tutaj.

Sprawdzenie osoby zainteresowanej w systemie wewnętrznym UG Web Aktywność BON.

Weryfikacja sposób 2.:

Wypełnienie i wyrażenie zgód we „Wniosku o udzielenie wsparcia dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych z niepełnosprawnością”

Okazanie ważnego dokumentu wydanego przez Uniwersytet Gdański (np. legitymacja) poświadczającego fakt studiowania, bycia słuchaczem studiów podyplomowych na UG oraz okazaniu ważnego Orzeczenia o niepełnosprawności, w którym został orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku.

W wypadku nieobecności pracownika w pokoju 3.39 konieczny jest kontakt mailowy z dowolnym pracownikiem BON przez stronę www.bariery.ug.edu.pl.

 

Zasady korzystania z usługi SAD:

Czytelnik zweryfikowany przez BON UG zobowiązuje  się  do  przestrzegania  prawa  w  zakresie  wynikającym  z  Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,   w szczególności zaś do: 

- wykorzystywania zbiorów w ramach usługi SAD jedynie na użytek własny,

- do nierozpowszechniania udostępnianych przez usługę SAD materiałów,

- niewykorzystywania w celach komercyjnych, nieprzedrukowywania w całości lub fragmentach treści pozyskanych materiałów,

Każde wykroczenie w tym zakresie jest naruszeniem prawa i podlega karze. W przypadku łamania prawa w zakresie praw autorskich i prawach pokrewnych przez czytelnika zweryfikowanego przez BON UG, BON UG zastrzega sobie prawo do zablokowania usługi SAD materiałów dla takiego czytelnika.

 

Zbiory  udostępniane w ramach usługi SAD    udostępniane  na  podstawie  art. 331 Ustawy  o  prawie autorskim  i prawach  pokrewnych  z  dnia  4  lutego  1994 r.  (Dz.  U.  1994  Nr  24  poz.  83  z  późn. zmian.).

 

Czas realizacji usługi SAD jest zróżnicowany w zależności od ilości zamawianego materiału, a maksymalny czas oczekiwania na realizację usługi to 30 dni. 

 

Ostatnio modyfikowane: 22.09.2021