Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim 

Niepełnosprawni na Uniwersytecie GdańskimDla studentówAdaptacje materiałów dydaktycznych

Adaptacje materiałów dydaktycznych

Pracownia Usług Cyfryzacyjnych, świadczy usługi adaptacji materiałów dydaktycznych, na potrzeby studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w związku z niepełnosprawnościami, mają trudności z wykonywaniem czynności czytania, a mogą poprawić ją przy wykorzystaniu kompensujących pomocy technicznych i technologicznych.

Zakres usług świadczonych przez Pracownię Usług Cyfryzacyjnych obejmuje:

 • Digitalizację i adaptację opublikowanych wcześniej drukiem materiałów (skanowanie, optyczne rozpoznawanie znaków, oraz korektę ortograficzną);
 • Formatowanie i wydruki brajlowskie dokumentów tekstowych;
 • Przekształcanie plików tekstowych w pliki dźwiękowe;
 • Wypożyczanie przenośnego sprzętu specjalistycznego;
 • Doradztwo w sprawach technicznych dla osób i jednostek dydaktycznych;

Adaptacji mogą podlegać publikacje książkowe, znajdujące się w zbiorach Biblioteki UG, a także wypożyczone z innych bibliotek, oraz będące własnością osób korzystających z Pracowni.

Świadczone usługi nie obejmują zadań stojących w sprzeczności z obowiązującym prawem. W szczególności zaś przetwarzania dokumentów o nieokreślonym autorstwie i rękopisów.

 

Zasady korzystania:

Pracownia Usług Cyfryzacyjnych, świadczy usługi studentom i pracownikom UG z niepełnosprawnościami. W wyjątkowych okolicznościach, może wykonywać ograniczone, dedykowane zadania na potrzeby jednostek dydaktycznych, naukowych i administracyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Usługi świadczone przez Pracownię przeznaczone są w szczególności dla:

 • Osób zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w związku z dysfunkcją narządu wzroku (osoby niewidome i słabowidzące);
 • Osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności w związku z dysfunkcją narządu ruchu;
 • Osób z innymi niepełnosprawnościami w uzasadnionych przypadkach;

 

Uprawnionymi do korzystania z usług Pracowni są osoby spełniające następujące kryteria:

 • Posiadają status studenta lub pracownika UG;
 • Posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • Spełniają kryteria dot. rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • Złożą (jednorazowo) pisemne zobowiązanie do nieprzekazywania wykonanych dla niej materiałów osobom trzecim;

 

Osoby fizyczne i prawne spoza Uniwersytetu Gdańskiego mogą korzystać odpłatnie z zasobów technicznych PUC oraz doświadczenia i wiedzy zatrudnionych w niej pracowników poprzez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Kontakt

Biblioteka Główna UG
pokoje nr 3.38 oraz 3.39

e-mail: rafal.kaminski@ug.edu.pl

tel.: 58 523 32 72

Pracownia świadczy usługi we wszystkie robocze dni tygodnia w ciągu roku akademickiego, w godz. 9:00-15:00.

 

 

Ostatnio modyfikowane: 25.09.2018

Serwis ostatnio aktualizowany:
11.05.2020