Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dla studentów Akademicka Biblioteka Cyfrowa

Dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej na Uniwersytecie Gdańskim

Dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej na Uniwersytecie Gdańskim

 

Uniwersytet Gdański wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym studentom, doktorantom, pracownikom z niepełnosprawnością wzroku i innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi korzystanie z tradycyjnego druku, oferuje dostęp do zbiorów ABC – Akademickiej Biblioteki Cyfrowej. Bezpłatnie są tam udostępniane książki, artykuły w formie cyfrowej w formatach tekstowych (rtf, txt, doc) i dźwiękowych (np. mp3). Materiały tam znajdujące się są przygotowane w trzech formach: skanu bez korekty, skanu z korektą oraz w wersji zaadaptowanej.

Katalog zbiorów ABC ulega ciągłemu poszerzaniu, gdyż tworzony jest przez wiele uczelni partnerskich oraz przez założyciela ABC, Uniwersytet Warszawski. Materiały dostępne w ABC są ciągle uaktualniane, katalogowane, opisywane oraz weryfikowana jest ich jakość. Dostęp do zbiorów jest realizowany poprzez interfejs zaprojektowany pod kątem jego dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Zawartość katalogów biblioteki można przejrzeć na stronie www.abc.uw.edu.pl bez konieczności zakładania konta.

 

Dostęp do ABC:

- Jest bezpłatny.

- Miesięczny limit pobrań wynosi 30 książek.

- Dostęp udzielany jest na 1 rok akademicki, ale nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia statusu studenta/doktoranta UG.

Osobami uprawnionymi do korzystania z ABC, są osoby z niepełnosprawności wzroku w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także osoby z innymi niepełnosprawnościami, uniemożliwiającymi korzystanie z książek w tradycyjnym druku.

 

Jak uzyskać dostęp do ABC:

1. Należy skontaktować się z BON UG.

2. Wypełnić i podpisać: „Wniosek o przyznanie wsparcia dla studenta/doktoranta/słuchacza studiów podyplomowych z niepełnosprawnością”.

3. Należy dołączyć kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

4. Zapoznać się i podpisać Regulamin Korzystania z ABC

 

Więcej informacji udzielają pracownicy BON:

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością
ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk
Budynek Administracji (Stary Rektorat)
1 piętro, pokój 118

Tel.: 58 523 24 39
       58 523 25 10

E-mail.: justyna.rogowska@ug.edu.pl

 

Więcej informacji dotyczących Akademickiej Biblioteki Cyfrowej

Ostatnio modyfikowane: 21.09.2021