Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dla studentów Biblioteka Asystent Informatyczny

Asystent Informatyczny

Asystent Informatyczny w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego

 

Od czerwca 2020 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, w ramach projektu „Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami” zostały wdrożone innowacyjne, specjalistyczne usługi dla osób z niepełnosprawnościami m.in. Asystent Informatyczny. Dzięki niej korzystanie z BG UG dla osób z niepełnosprawnościami będzie jeszcze łatwiejsze i bardziej dostępne.

 

Asystent Informatyczny w BG UG:

Dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników dostępna jest usługa Asystenta Informatycznego w trakcie trwania jego dyżuru.

Kontakt:
e-mail: niepelnosprawniwbug@ug.edu.pl oraz tel.: 58 523 32 74.

 

Asystent może wesprzeć osobę z niepełnosprawnością w zakresie:

1. Pomoc osobom z niepełnosprawnościami w obsłudze komputerów bibliotecznych, lub wypożyczonych z BON.
2. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w obsłudze specjalistycznego oprogramowania np. powiększającego, udźwiękawiającego, transkrybującego itp. na sprzęcie należącym do BON.
3. Pomoc techniczna w spersonalizowaniu i konfiguracji stanowiska komputerowego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością np. w zakresie włączenia, ustawienie odpowiednich parametrów oprogramowania. Dotyczy sprzętu należącego do BON.
4. Nadzorowanie, monitorowanie, konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego na komputerach w BG UG oraz będących w posiadaniu BON.
5. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie obsługi aplikacji specjalistycznych na urządzeniach mobilnych tj. smartfon, tablet.
6. Pomoc w zakresie odczytu zawartości/treści znajdujących się na ekranie komputerów, tabletów i smartfonów.
7. Nadzór, monitorowanie i konserwacja urządzeń mobilnych będących własnością BON

 

Więcej informacji udzielają pracownicy BON:

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością
ul. Bażyńskiego 1a. 80-309 Gdańsk
Budynek Administracji (Stary Rektorat)
1 piętro, pokój 100 i 118

Tel.: 58 523 24 39
        58 523 25 10

E-mail.: justyna.rogowska@ug.edu.pl

Ostatnio modyfikowane: 21.09.2021