Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dla studentów Biblioteka Dostępna BUG

Dostępny UG - Dostępna BG UG


 


Dostępny UG – Dostępna BG UG

Od czerwca 2020 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, w ramach projektu „Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami” zostały wdrożone innowacyjne, specjalistyczne usługi dla osób z niepełnosprawnościami tj. Asystent Biblioteczny oraz Asystent Informatyczny. Dzięki nim korzystanie z BG UG dla osób z niepełnosprawnościami będzie jeszcze łatwiejsze i bardziej dostępne.

 

Asystent Biblioteczny w BG UG:

Dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników dostępna jest usługa Asystenta Bibliotecznego w trakcie trwania jego dyżuru.

Kontakt; e-mail: niepelnosprawniwbug@ug.edu.pl oraz tel.: 58 523 32 00.

Asystent może wesprzeć osobę z niepełnosprawnością w zakresie:

1. Wsparcie czytelnika podczas korzystania z Biblioteki w zakresie: wyszukiwania (na półce i w katalogu bibliotecznym), dostarczania, przeglądania publikacji oraz udzielania informacji w zakresie dostępności księgozbioru.
2. Wsparcie – również zdalne – w zakresie przeszukiwania publikacji papierowych i cyfrowych np. znalezienie spisów treści, odczytywanie fragmentów wstępu, przejrzenie indeksów rzeczowych, osobowych bądź odnalezienie w publikacji danych bibliograficznych.
3. Pomoc w poruszaniu się w przestrzeni bibliotecznej np. pomoc w odnalezieniu i korzystaniu z Czytelni Informacji Naukowej czy Wypożyczalni.
4. Pomoc w odnalezieniu np. windy, pokoju pracy indywidualnej, szatni czy toalet.
5. Pomoc w znalezieniu i zajęciu dogodnego, bezpiecznego miejsca pracy w Bibliotece Głównej UG.
6. Dostarczanie materiałów zamówionych przez uprawnionych czytelników, za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie, do digitalizacji.

 

DYŻURY ASYSTENTÓW BIBLIOTECZNYCH w styczniu 2021

Dzień Godzina
4.01.2021 11:00-14:00
7.01.2021 11:00-14:00
8.01.2021 14:00-17:00
11.01.2021 11:00-14:00
13.01.2021 11:00-14:00
14.01.2021 11:00-14:00
15.01.2021 14:00-17:00
18.01.2021 11:00-14:00
20.01.2021 11:00-14:00
21.01.2021 11:00-14:00
22.01.2021 14:00-17:00
25.01.2021 11:00-14:00
27.01.2021 11:00-14:00
28.01.2021 11:00-14:00
29.01.2021 14:00-17:00

Asystent Informatyczny:

Dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników dostępna jest usługa Asystenta Informatycznego w trakcie trwania jego dyżuru.

Kontakt; e-mail: niepelnosprawniwbug@ug.edu.pl lub telefon: 58 523 32 74.

Asystent może wesprzeć osobę z niepełnosprawnością w zakresie:

1. Pomoc osobom z niepełnosprawnościami w obsłudze komputerów bibliotecznych, lub wypożyczonych z BON.
2. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w obsłudze specjalistycznego oprogramowania np. powiększającego, udźwiękawiającego, transkrybującego itp. na sprzęcie należącym do BON.
3. Pomoc techniczna w spersonalizowaniu i konfiguracji stanowiska komputerowego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością np. w zakresie włączenia, ustawienie odpowiednich parametrów oprogramowania. Dotyczy sprzętu należącego do BON.
4. Nadzorowanie, monitorowanie, konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego na komputerach w BG UG oraz będących w posiadaniu BON.
5. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie obsługi aplikacji specjalistycznych na urządzeniach mobilnych tj. smartfon, tablet.
6. Pomoc w zakresie odczytu zawartości/treści znajdujących się na ekranie komputerów, tabletów i smartfonów.
7. Nadzór, monitorowanie i konserwacja urządzeń mobilnych będących własnością BON.

Ostatnio modyfikowane: 04.01.2021