Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dla studentów Biblioteka Dostępna BUG

Dostępny UG - Dostępna BG UG


 


Dostępny UG – Dostępna BG UG

Od czerwca 2020 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, w ramach projektu „Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami” zostały wdrożone innowacyjne, specjalistyczne usługi dla osób z niepełnosprawnościami tj. Asystent Biblioteczny oraz Asystent Informatyczny. Dzięki nim korzystanie z BG UG dla osób z niepełnosprawnościami będzie jeszcze łatwiejsze i bardziej dostępne.

 

Asystent Biblioteczny w BG UG:

Dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników dostępna jest usługa Asystenta Bibliotecznego w trakcie trwania jego dyżuru.

Kontakt; e-mail: niepelnosprawniwbug@ug.edu.pl oraz tel.: 58 523 32 00.

Asystent może wesprzeć osobę z niepełnosprawnością w zakresie:

1. Wsparcie czytelnika podczas korzystania z Biblioteki w zakresie: wyszukiwania (na półce i w katalogu bibliotecznym), dostarczania, przeglądania publikacji oraz udzielania informacji w zakresie dostępności księgozbioru.
2. Wsparcie – również zdalne – w zakresie przeszukiwania publikacji papierowych i cyfrowych np. znalezienie spisów treści, odczytywanie fragmentów wstępu, przejrzenie indeksów rzeczowych, osobowych bądź odnalezienie w publikacji danych bibliograficznych.
3. Pomoc w poruszaniu się w przestrzeni bibliotecznej np. pomoc w odnalezieniu i korzystaniu z Czytelni Informacji Naukowej czy Wypożyczalni.
4. Pomoc w odnalezieniu np. windy, pokoju pracy indywidualnej, szatni czy toalet.
5. Pomoc w znalezieniu i zajęciu dogodnego, bezpiecznego miejsca pracy w Bibliotece Głównej UG.
6. Dostarczanie materiałów zamówionych przez uprawnionych czytelników, za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie, do digitalizacji.

 

AKTUALNE DYŻURY ASYSTENTÓW BIBLIOTECZNYCH

 

Wrzesień 2021
Dzień Godzina
1.09.2021 11:00-14:00
2.09.2021 11:00-14:00
3.09.2021 11:00-14:00
6.09.2021 14:00-17:00
8.09.2021 11:00-14:00
10.09.2021 11:00-14:00
13.09.2021 14:00-17:00
15.09.2021 11:00-14:00
16.09.2021 11:00-14:00
17.09.2021 11:00-14:00
20.09.2021 14:00-17:00
22.09.2021 11:00-14:00
24.09.2021 11:00-14:00
27.09.2021 14:00-17:00
29.09.2021 11:00-14:00

 

Październik 2021
Dzień Godzina
1.10.2021 11:00-14:00
4.10.2021 14:00-17:00
6.10.2021 11:00-14:00
8.10.2021 11:00-14:00
11.10.2021 14:00-17:00
13.10.2021 11:00-14:00
14.10.2021 11:00-14:00
15.10.2021 11:00-14:00
18.10.2021 14:00-17:00
20.10.2021 11:00-14:00
21.10.2021 11:00-14:00
22.10.2021 11:00-14:00
25.10.2021 14:00-17:00
27.10.2021 11:00-14:00
29.10.2021 11:00-14:00

 

Asystent Informatyczny:

Dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników dostępna jest usługa Asystenta Informatycznego w trakcie trwania jego dyżuru.

Kontakt; e-mail: niepelnosprawniwbug@ug.edu.pl lub telefon: 58 523 32 74.

Asystent może wesprzeć osobę z niepełnosprawnością w zakresie:

1. Pomoc osobom z niepełnosprawnościami w obsłudze komputerów bibliotecznych, lub wypożyczonych z BON.
2. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w obsłudze specjalistycznego oprogramowania np. powiększającego, udźwiękawiającego, transkrybującego itp. na sprzęcie należącym do BON.
3. Pomoc techniczna w spersonalizowaniu i konfiguracji stanowiska komputerowego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością np. w zakresie włączenia, ustawienie odpowiednich parametrów oprogramowania. Dotyczy sprzętu należącego do BON.
4. Nadzorowanie, monitorowanie, konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego na komputerach w BG UG oraz będących w posiadaniu BON.
5. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie obsługi aplikacji specjalistycznych na urządzeniach mobilnych tj. smartfon, tablet.
6. Pomoc w zakresie odczytu zawartości/treści znajdujących się na ekranie komputerów, tabletów i smartfonów.
7. Nadzór, monitorowanie i konserwacja urządzeń mobilnych będących własnością BON.

Ostatnio modyfikowane: 24.09.2021