Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim 

Niepełnosprawni na Uniwersytecie GdańskimDla studentówIndywidualne Lektoraty Językowe

Dodatkowy lektorat językowy

DODATKOWY LEKTORAT JĘZYKOWY dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnością wzroku, słuchu lub zaburzeniami funkcji poznawczych.

BON oraz CJO serdecznie zapraszają studentów/doktorantów z niepełnosprawnością wzroku, słuchu lub zaburzeniami funkcji poznawczych na Dodatkowe Lektoraty Językowe (spoza siatki godzin). Zajęcia z Dodatkowego Lektoratu Językowego stanowią dobrą okazję do podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie posługiwania się językiem obcym. Zapisy na zajęcia z Dodatkowego Lektoratu Językowego prosimy przesyłać DO 15 października 2020 r. na adres: magdalena.kokot@ug.edu.pl

zgłoszenie powinno zawierać:

a. skan orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) z oznaczeniem wskazującym na niepełnosprawność wzroku/słuchu/ zaburzenia funkcji poznawczych.

b. Wniosek o przyznanie wsparcia dla studenta/doktoranta/słuchacza studiów podyplomowych z niepełnosprawnością. Załącznik znajdziesz TUTAJ.

 

- Ocena i kwalifikacja nadesłanych zgłoszeń zostanie dokonana przez pracowników BON i CJO na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb studentów/doktorantów.

- Student/doktorant zostanie poinformowany drogą mailową o przyznaniu mu Dodatkowego Lektoratu językowego.

- Finalizacją procesu przyznawania Dodatkowego Lektoratu językowego jest spotkanie z pracownikiem BON i CJO.

 

Szczegółowy Regulamin Dodatkowego Lektoratu Językowego dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnością wzroku., słuchu lub zaburzeń funkcji poznawczych jest dostępny TUTAJ.

Ostatnio modyfikowane: 28.09.2020

Serwis ostatnio aktualizowany:
10.05.2021