Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dla studentów Konsultant Dydaktyczny

Konsultant dydaktyczny

Konsultant Dydaktyczny

 

Na Uniwersytecie Gdańskim studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy mogą skorzystać z indywidualnego wsparcia ze strony Konsultanta Dydaktycznego. Działania podejmowane przez Konsultanta mają na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności procesu kształcenia.

 

Do szczegółowych zadań Konsultanta Dydaktycznego należą:

1. Opracowywanie indywidualnego planu wsparcia dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych z niepełnosprawnością.
2. Indywidualne doradztwo dla kandydatów na studia dotyczące form kształcenia i dostępnych możliwości wsparcia w procesie kształcenia.
3. Indywidualne doradztwo dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników dotyczące form kształcenia i dostępnych możliwości wsparcia w procesie kształcenia.
4. Prowadzenie konsultacji dydaktycznych dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników z niepełnosprawnościami.
5. Prowadzenie konsultacji dydaktycznych dla pracowników naukowych i dydaktycznych UG.
6. Współpraca z wydziałami i jednostkami pozawydziałowymi w zakresie dostępu dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu UG.

 

Nie zwlekaj! Już dziś skontaktuj się z Konsultantem Dydaktycznym i przekonaj się, że studiowanie na Uniwersytecie Gdańskim jest dostępne dla wszystkich!

 

Więcej informacji udzielają pracownicy BON:

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością
ul. Bażyńskiego 1a. 80-309 Gdańsk
Budynek Administracji (Stary Rektorat)
1 piętro, pokój 118

Tel.: 58 523 24 39
       58 523 25 10

E-mail.: justyna.rogowska@ug.edu.pl

Ostatnio modyfikowane: 20.09.2021