Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dla studentów Logopeda

Zajęcia z logopedą

Zajęcia z Logopedą

 

Studenci i doktoranci posiadający niepełnosprawność w zakresie narządu słuchu lub mowy mogą skorzystać z nieodpłatnych zajęć z logopedą. Zajęcia te w znaczący sposób mogą podnieść sprawność narządów mowy i przyczynić się do zwiększenia wyrazistości wypowiedzi studentów i doktorantów. W przypadku osób z niepełnosprawnością słuchu i mowy nie zbędna jest ciągła rehabilitacja narządów artykulacyjnych. W trakcie procesu kształcenia na poziomie wyższym studenci i doktoranci podczas różnych zajęć zobowiązani są do przedstawiania różnego rodzaju treści, czy też wypowiadania się na forum, co w przypadku osób z dysfunkcją słuchu i mowy może wiązać się z ogromnym stresem. Dlatego też jako BON uruchomiliśmy zajęcia z logopedą, podczas których studenci i doktoranci z niepełnosprawnością słuchu lub mowy będą mogli m.in.:

- Usprawniać narządy artykulacyjne;
- Wzmacniać wyrazistość wypowiedzi;
- Opracowywać treści wystąpień i prezentacji.

Oferowane zajęcia mają charakter konsultacji, co oznacza, że student/doktorant z niepełnosprawnością słuchu i mowy MUSI SAMODZIELNIE ćwiczyć w domu zgodnie z zaleceniami logopedy. Tylko w takim przypadku student/doktorant będzie mógł osiągnąć znaczące postępy w zakresie sprawności artykulacyjnej.

 

Zajęcia z logopedą są:

- Bezpłatne;
- Indywidualne;
- Odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 50 min;
- Uruchamiane są dla studenta/doktoranta z niepełnosprawnością słuchu lub mowy po zgłoszeniu przez studenta/doktoranta zapotrzebowania na tego typu zajęcia;
- Termin zajęć ustalany jest indywidualnie ze studentem/doktorantem w oparciu o dostępność logopedy.

 

W celu uruchomienia zajęć z logopedą należy:

- Skontaktować się z BON;
- Wypełnić: „Wniosek o przyznanie wsparcia dla studenta/doktoranta/słuchacza studiów podyplomowych z niepełnosprawnością
”;
- Przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności z kodem 03-L lub10-N.

 

Więcej informacji udzielają pracownicy BON:

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością
ul. Bażyńskiego 1a. 80-309 Gdańsk
Budynek Administracji (Stary Rektorat)
 piętro, pokój 118

Tel.: 58 523 24 39
        58 523 25 10

E-mail.: justyna.rogowska@ug.edu.pl

Ostatnio modyfikowane: 21.09.2021