Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dla studentów Orientacja przestrzenna

Orientacja przestrzenna

Orientacja przestrzenna - zwiększanie mobilności osób z dysfunkcją wzroku

 

Uniwersytet Gdański to przestrzeń przyjazna dla osób z niepełnosprawnością, w tym także dla osób z dysfunkcją wzroku. Nasze budynki są zlokalizowane zarówno na terenie kampusu w Gdańsku Oliwie, jak i na terenie Sopotu oraz Gdyni. Przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami jest łatwe i bezpieczne!

Każdy student, doktorant, słuchacz studiów podyplomowych z  niepełnosprawnością wzroku, posiadający podstawowe umiejętności w zakresie samodzielnego poruszania się z białą laską, może skorzystać z bezpłatnych zajęć z orientacji przestrzennej.

 

Zajęcia mają charakter zindywidualizowany i przebiegają wg. schematu:

a.  Zapoznanie z trasą (tam i z powrotem);

b.  Wspólne opracowanie trasy (tam i z powrotem);

c.  Trening samodzielnego przemieszczania się po trasie (tam i z powrotem).

 

Zakres wsparcia udzielanego podczas zajęć z orientacji przestrzennej:

a.  Przemieszczanie się na trasie przystanek komunikacji (skm, ztm, zkm), a budynkiem w którym odbywają się zajęcia danego studenta/doktoranta.

b.  Przemieszczanie się na trasie przystanek komunikacji (skm, ztm, zkm), a Biblioteką.

c.  Przemieszczanie się na trasie przystanek komunikacji (skm, ztm, zkm), a budynkami gdzie odbywają się zajęcia sportowe i rehabilitacyjne organizowane przez Uniwersytet Gdański.

d.  Przemieszczanie się pomiędzy akademikami UG, a innymi budynkami UG.

e.  Przemieszczanie się pomiędzy budynkami UG.

 

Wniosek niezbędny do uzyskania świadczenia dostępny jest w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością (Budynek administracyjny przy ul. Bażyńskiego 1a pok. 118), lub do pobrania poniżej:

Wniosek o przyznanie wsparcia dla studenta/doktoranta/słuchacza studiów podyplomowych z niepełnosprawnością

Do wniosku należy dołączyć kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Więcej informacji udzielają pracownicy BON:

Tel.: 58 523 24 39
      58 523 25 10

E-mail.: justyna.rogowska@ug.edu.pl

Ostatnio modyfikowane: 21.09.2021