Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dla studentów Udostępnianie sprzętu specjalistycznego

Udostępnianie sprzętu specjalistycznego

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego

Studenci, doktoranci, pracownicy UG z niepełnosprawnościami wzroku, ruchu, słuchu mogą ubiegać się o wypożyczenie im, na okres jednego roku akademickiego sprzętu specjalistycznego wspierającego proces kształcenia. Wypożyczenie sprzętu jest nieodpłatne.

 

Biuro ds. Osób niepełnosprawnych dysponuje m.in.:

 

W celu uzyskania wsparcia z zakresu wypożyczenia sprzętu należy:

1. Skontaktować się z pracownikiem BON;
2. Wypełnić 
Wniosek o przyznanie wsparcia dla studenta/doktoranta/słuchacza studiów podyplomowych z niepełnosprawnością;
3. Zapoznać się z Regulaminem Wypożyczania Sprzętu i podpisać go;
4. Wypełnić i podpisać formularz wypożyczenia sprzętu;
5. Złożyć w BON kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Więcej informacji udzielają pracownicy BON:

Tel.: 58 523 24 39
       58 523 25 10

E-mail.: justyna.rogowska@ug.edu.pl,
             magdalena.kokot@ug.edu.pl,  

Ostatnio modyfikowane: 06.07.2020