Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim 

Niepełnosprawni na Uniwersytecie GdańskimDla studentówIndywidualny Program Studiów

Indywidualny Program Studiów

Na podstawie § 35 Regulaminu Studiów UG, student z niepełnosprawnością może za zgodą Dziekana studiować w Indywidualnego Programu Studiów:

  •  uczestniczyć w zajęciach wyższych lat studiów,
  •  eksternistycznie zaliczać zajęcia,
  •  zajęcia mogą odbywać się według indywidualnych planów,
  •  zaliczenia oraz zdawane egzaminy mogą odbywać się w terminach indywidualnie ustalonych z prowadzącymi zajęcia.

Zasady i tryb indywidualnego planu studiów ustala Dziekan

IPS jest przyznawany na okres nie dłuższy niż jeden rok akademicki.

Informacje uzyskać można od pracowników dziekanatu odpowiedniego wydziału.

Podstawa: rozdział 6 Regulaminu Studiów UG

Ostatnio modyfikowane: 31.07.2018

Serwis ostatnio aktualizowany:
11.05.2020