Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Zadania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

Zadania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

Zadania BON

 

Działania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Gdańskim skierowane są do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników i kandydatów na studia z niepełnosprawnością. Oferujemy także wsparcie osobom, studiującym na UG, które podczas toku studiów doświadczyły nagłego pogorszenia zdrowia (np. choroba nowotworowa, udar, tętniak) lub utraciły sprawność z powodu wypadku.

Do najważniejszych zadań BON należy:

Wspieranie studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych z niepełnosprawnościami, a także osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego oraz osób, które z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia mają trudności w realizacji kształcenia w formie standardowej;

Pomaganie w efektywnym wykorzystaniu czasu studiowania;

Dbanie o zapewnienie odpowiednich i racjonalnych warunków nauki i rozwoju osobistego w przyjaznym środowisku akademickim;

Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych;

- Udzielanie porad związanych z trybem studiów, jak również pozyskiwaniem stypendiów i innych form wsparcia;

Wspieranie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów każdego studenta z zachowaniem dyskrecji i anonimowości.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Gdańskim będąc w zgodzie z przepisami prawa i ochroną danych osobowych (w tym danych wrażliwych) może udzielać wsparcia studentom, doktorantom, słuchaczom studiów podyplomowych jeżeli oni sami zawnioskowali o tego typu wsparcie.

W celu uzyskania wsparcia ze strony BON, a w szczególności skorzystania z usług oferowanych przez BON na UG niezbędne jest:

a) Kontakt z BON poprzez telefon, e-mail, spotkanie;

b) Umówienie się na spotkanie z Kierownikiem BON lub Konsultantem Dydaktycznym;

c) Wypełnienie, podpisanie „Wniosku o przyznanie wsparcia dla studenta/doktoranta/słuchacza studiów podyplomowych z niepełnosprawnością”;

d) Przedłożenie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku jego braku dokumentacji medycznej potwierdzającej ograniczenie sprawności lub znajdowanie się pod opieką psychiatry/psychologa). Przedłożona dokumentacja powinna być aktualna (nie starsza niż 90 dni), ważna (w przypadku orzeczeń wydawanych na czas określony), pełna, czytelna, oryginalna (ksero, skan złożony w BON, oryginał do wglądu).

Ostatnio modyfikowane: 17.06.2020