Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Zadania Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością

Zadania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

Zadania BON

 

Działania Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością na Uniwersytecie Gdańskim skierowane są do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników i kandydatów na studia z niepełnosprawnością. Oferujemy także wsparcie osobom, studiującym na UG, które podczas toku studiów doświadczyły nagłego pogorszenia zdrowia (np. choroba nowotworowa, udar, tętniak) lub utraciły sprawność z powodu wypadku.

Do najważniejszych zadań BON należy:

Wspieranie studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych z niepełnosprawnościami, a także osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego oraz osób, które z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia mają trudności w realizacji kształcenia w formie standardowej;

Pomaganie w efektywnym wykorzystaniu czasu studiowania;

Dbanie o zapewnienie odpowiednich i racjonalnych warunków nauki i rozwoju osobistego w przyjaznym środowisku akademickim;

Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych;

- Udzielanie porad związanych z trybem studiów, jak również pozyskiwaniem stypendiów i innych form wsparcia;

Wspieranie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów każdego studenta z zachowaniem dyskrecji i anonimowości.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością na Uniwersytecie Gdańskim będąc w zgodzie z przepisami prawa i ochroną danych osobowych (w tym danych wrażliwych) może udzielać wsparcia studentom, doktorantom, słuchaczom studiów podyplomowych jeżeli oni sami zawnioskowali o tego typu wsparcie.

W celu uzyskania wsparcia ze strony BON, a w szczególności skorzystania z usług oferowanych przez BON na UG niezbędne jest:

a) Kontakt z BON poprzez telefon, e-mail, spotkanie;

b) Umówienie się na spotkanie z Kierownikiem BON lub Konsultantem Dydaktycznym;

c) Wypełnienie, podpisanie „Wniosku o przyznanie wsparcia dla studenta/doktoranta/słuchacza studiów podyplomowych z niepełnosprawnością”;

d) Przedłożenie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku jego braku dokumentacji medycznej potwierdzającej ograniczenie sprawności lub znajdowanie się pod opieką psychiatry/psychologa). Przedłożona dokumentacja powinna być aktualna (nie starsza niż 90 dni), ważna (w przypadku orzeczeń wydawanych na czas określony), pełna, czytelna, oryginalna (ksero, skan złożony w BON, oryginał do wglądu).

Ostatnio modyfikowane: 08.12.2020