Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Aktualności Archiwum aktualności

16.10.2012 - Wsparcie dla osób chcących założyć działalnośc gospodarczą

Zapraszamy osoby poszukujące wsparcia w rozpoczęciu działalności gospodarczej (do 25 r.ż., zamieszkujące woj. pomorskie, pozostające bez zatrudnienia, nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 mies. przed przystąpieniem do projektu) do udziału w projekcie „Wsparcie na starcie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia).

Główne założenie projektu to rozwój przedsiębiorczości dzięki zastosowaniu kompleksowych instrumentów wsparcia skierowanych do 32 młodych osób (20 kobiet i 12 mężczyzn, w tym 16 osób zamieszkujących obszary słabe strukturalnie oraz 10 osób niepełnosprawnych).
W projekcie przewidziane są następujące formy wsparcia: bezpłatne szkolenia i usługi doradcze, wsparcie finansowe (środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy). Szczegółowe informacje na stronie: http://www.pegazgroup.pl (w zakładce „WSPARCIE NA STARCIE”).

Wszystkich, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące projektu serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w piątek 19 października, w godzinach 12:00 - 14:00, w siedzibie Biura Karier w Sopocie na ul Armii Krajowej 110 (pok 203).

Ostatnio modyfikowane: 07.07.2020Pozostałe artykuły w tym dziale