Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Aktualności Archiwum aktualności

27.02.2013 - Szkolenie "Auditor wewnętrzny ISO 9001"

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu "Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001"

Program szkolenia obejmuje:

 • -Interpretację wymagań norm ISO 9001 z perspektywy auditora,
 • -Niezgodności: Odniesienie i klasyfikacja niezgodności, formułowanie niezgodności.
 • -Audit wg. norm ISO 19011. Proces auditowania, działania auditowe.
 • -Kompetencje i cechy osobowe auditorów,
 • -Utrzymanie kwalifikacji, proces oceny auditorów.
 • -Funkcje i odpowiedzialności auditora, zespołu auditorów i auditowanych
 • -Przygotowanie auditu, plan i lista pytań auditowych,
 • -Działania auditowe na miejscu (spotkanie otwierające, prowadzenie rozmów i wywiadów, zbieranie dowodów )
 • -Niezgodności i ich dokumentowanie,
 • -Ustalenia i wnioski z auditu spotkanie zamykające
 • -Raport z auditu i działania poauditowe

Trener: Uprawniony i doświadczony wykładowca, Auditor zewnętrzny jednostki

certyfikacyjnej

Forma szkolenia: wykłady + ćwiczenia

Czas trwania: 16 godzin (2 dni)

Termin: 16-17.03.2013

Miejsce: Gdańsk

Cena: 259 zł (dla studentów)

W cenę wliczono: Materiały szkoleniowe, uczestnictwo w zajęciach programowych, egzamin, koszt wydania zaświadczeń i certyfikatów, przerwy kawowe

Certyfikaty:

Każdy uczestnik szkolenia, który uzyska pozytywną ocenę z egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający uprawnienia auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001, jeden w języku polski, a drugi w języku angielskim. Certyfikat ten daje uprawnienia do przeprowadzania audytów wewnętrznych w firmach.

Zgłoszenia do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych do 10.03.2013r.

Ostatnio modyfikowane: 07.07.2020Pozostałe artykuły w tym dziale