Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dla studentów Transport

Transport

Transport

 

Usługa „Transport” oferowana przez BON Uniwersytetu Gdańskiego przeznaczona jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach.

 

Oferowane przez BON przejazdy w ramach Usługi transportowej:

a. Są bezpłatne.

b. Realizowane są w oparciu o plan semestralny studenta/ doktoranta, który został dostarczony do BON minimum 10 dni przed rozpoczęciem zajęć.

c. Uruchamiane są na podstawie zgłoszenia skierowanego do BON.

d. W ramach przejazdów możliwe jest realizowanie jedynie tych związanych z aktywnością akademicką – pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem odbywania zajęć.

e. Przejazdy realizowane są przez firmę zewnętrzną, świadczącą tego typu przejazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

f. O wszelkich zmianach w grafikach zajęć, odwołaniu zajęć należy niezwłocznie poinformować BON.

 

W celu aktywacji usługi transportowej należy:

a. Należy jak najszybciej skontaktować się z BON. W przypadku studentów/ doktorantów z niepełnosprawnością, którzy dopiero rozpoczynają studia na UG zapotrzebowanie na usługę transportową należy zgłosić NIEZWŁOCZNIE po ostatecznym złożeniu dokumentów na wybrany kierunek studiów.

b. Należy wypełnić: „Wniosek o przyznanie wsparcia dla studenta/doktoranta/słuchacza studiów podyplomowych z niepełnosprawnością”.

c. Należy zapoznać się i zaakceptować regulamin usługi transport.

d. Należy przedłożyć kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

 

UWAGA: Ze względu na fakt współpracy BON z podmiotem zewnętrznym realizującym usługę transportową konieczna jest cierpliwość. Czas aktywacji usługi nie jest zależny wyłącznie od BON, ale i dostępności pojazdów podmiotu transportowego. Dokładamy wszelkich starań aby od momentu zgłoszenia zapotrzebowania, do czasu rozpoczęcia realizacji usługi upłynęło jak najmniej czasu. Termin realizacji znacząco skraca się gdy Państwa Wnioski o uruchomienie usługi, ale i plany zajęć docierają do nas z wyprzedzeniem.

 

Więcej informacji udzielają pracownicy BON:

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością
ul. Bażyńskiego 1a. 80-309 Gdańsk,
Budynek Administracji (Stary Rektorat)
1 piętro, pokój 118

Tel.: 58 523 24 39
       58 523 25 10

E-mail.: justyna.rogowska@ug.edu.pl

Ostatnio modyfikowane: 21.09.2021