Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Kontakty

Kontakty

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością


 

Kierownik BON:

mgr Justyna Rogowska

Gdańsk 80-309, ul. Bażyńskiego 1A,
Budynek Administracji (tzw. Stary Rektorat) pok. 118

Tel.: 58 523 24 39
E-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl;

 

Kierownik Projektu:

Dostępny UG - kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami

mgr Justyna Rogowska

 

Pracownicy BON:

Gdańsk 80-309, ul. Bażyńskiego 1A,
Budynek Administracji (tzw. Stary Rektorat) pok. 118

Tel.:58 523 25 10

Asystent Kierownika Projektu
mgr Iwona Piotrowska
E-mail: iwona.piotrowska@ug.edu.pl

Konsultant Dydaktyczny
mgr Magdalena Kokot - [długotrwała nieobecność]
E-mail: magdalena.kokot@ug.edu.pl

Specjalista Administracyjny
mgr Magdalena Niesiołowska
E-mail: magdalena.niesiolowska@ug.edu.pl

Pracownia Usług Cyfryzacyjnych

Biblioteka Główna UG (BUG)
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53, III piętro, pok. 3.39

Tel.: 58 523 32 72

Samodzielny Referent
mgr Rafał Kamiński
E-mail: rafal.kaminski@ug.edu.pl


 


Pełnomocnicy Dziekanów ds. Osób z Niepełnosprawnością


Wydział Biologii

dr Agnieszka Kaczmarczyk
Tel.: 58 523 60 82
E-mail: agnieszka.kaczmarczyk@biol.ug.edu.pl

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Halina Podbereska
Tel.: 58 523 63 20
E-mail: halina.podbereska@biotech.ug.edu.pl

 

Wydział Chemii

dr hab. prof. UG Dagmara Jacewicz
Tel.: 58 523 50 60
E-mail: dagmara.jacewicz@ug.edu.pl

 

Wydział Ekonomiczny

dr Tomasz Gutowski
Tel.: 58 523 13 38
E-mail: t.gutowski@ug.edu.pl

 

Wydział Filologiczny

mgr Magdalena Kokot
E-mail: magdalena.kokot@ug.edu.pl

 

Wydział Oceanografii i Geografii

dr hab. prof. UG Lucyna Przybylska
Tel.: 58 523 65 88
E-mail: lucyna.przybylska@ug.edu.pl

 

Wydział Historyczny

dr Tarzycjusz Buliński
Tel.: (sekretariat): 58 523 37 10
E-mail: tarzycjusz.bulinski@ug.edu.pl

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

dr Barbara Wolnik - Prodziekan ds. Studenckich
Tel.: 58 523 22 95, 58 523 21 68
E-mail: barbara.wolnik@mat.ug.edu.pl

 

Wydział Nauk Społecznych

dr Agnieszka Woynarowska
Telefon: 58 523 42 71
E-mail: a.woynarowska@ug.edu.pl

 

Wydział Prawa i Administacji

Dr hab. Prof. UG Anna Jurkowska-Zeidler – prodziekan ds. studenckich
e-mail: anna.jurkowskazeidler@prawo.ug.edu.pl

Iwona Grygiel
Tel.: 58 523 28 88
E-mail: igrygiel@prawo.ug.edu.pl

 

Wydział Zarządzania

Agnieszka Dormanowska
Tel.: 58 523 14 43
E-mail: socjalne.wzr@ug.edu.pl

 

Biblioteka UG

Zbigniew Misiewicz
Tel.: 58 523 32 46
E-mail: dune@ug.edu.pl

 

Ostatnio modyfikowane: 30.09.2021