Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Ogłoszenia zewnętrzne

Ogłoszenia zewnętrzne

 • Twoja Nowa Praca - Program Absolwent - Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości


  Program dla niezatrudnionych studentów i absolwentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

  Uzyskaj:
  - Nawet do 5000 zł na kursy i szkolenia zawodowe
  - Miesięcznie do 600 zł dodatku motywacyjnego
  - Bezpłatny udział w warsztatach wyjazdowych
  - Staż z wynagrodzeniem
  - Wsparcie doradcy zawodowego

  Dowiedz się więcej:
  tel.: 690-173-353; 505-089-605; 518-294-414
  e-mail: absolwent@tnm.org.pl
  www: Program Absolwent • Program Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością


  Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” rozpoczyna  realizację rocznego  projektu dostarczającego usługę Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością w środowisku akademickim.

  Celem programu jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

  Uczestnicy:

  W ramach projektu wsparcie otrzyma 50 osób:

  - 45 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności może  skorzystać z ok. 60 godzin wsparcia miesięcznie.
  - 5 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia, które mogą skorzystać z 30 godzin wsparcia miesięcznie.

  Jeżeli uczestnik korzysta ze wsparcia asystenta dydaktycznego, godziny asysty muszą zostać pomniejszone o to wsparcie dydaktyczne.

  Kto może skorzystać z projektu:

  1. Uczniowie z niepełnosprawnością chcący podjąć studia.
  2. Dzieci do 16 roku życia - możemy przyjąć 5 osób.
  3. Studenci z niepełnosprawnością,
  4. Pracownicy dydaktyczni i naukowi z niepełnosprawnością,
  5. Osoby z niepełnosprawnością zaangażowane we wsparcie osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim.

  Projekt  w szczególności jest dedykowany osobom wymagającym wysokiego poziomu wsparcia, w tym osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją:

  - w przypadku dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  - osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.
   
  Jakie wsparcie można otrzymać?

  Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4.nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.
   
  LINK DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

  Kto może zostać asystentem?

  Usługi asystenta mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
  2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
  3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

  Usług asystenckich nie mogą być świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem Programu.

   

  Więcej informacji:
  Izabela Rusin
  tel.: 793-545-078
  e-mail: i.rusin@tnm.org.pl
   
  Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. • 29.01.2021 - Zaproszenie do „Warsztatu Lidera”


  Fundacja Łódź Akademicka skupia się na sprawach studenckich, oraz osób z niepełnosprawnością. Za nami już sześć edycji konferencji „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy” (https://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl/), w ramach której odbywa się otwarta konferencja, targi pracy APTON, a także Zjazd Pełnomocników Uczelni Wyższych, podczas którego poruszana jest sytuacja osób niepełnosprawnych na uczelniach, oraz na rynku pracy.

  Z tego powodu podczas kolejnej naszej inicjatywy – Warsztat Lidera nie zapomnieliśmy również o tym środowisku, z którym współpracujemy od lat. W ramach projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, a zatem darmowego dla uczestników mamy przewidzianą pulę miejsc właśnie dla osób z niepełnosprawnościami.

  Warsztat Lidera to projekt podnoszący kompetencje uczestników z zakresu zarządzania zespołem i projektem. 100 h szkoleniowych jest podzielone na 5 zjazdów tematycznych – 4 dotyczą kompetencji liderskich, 1 dotyczy zarządzania projektami. Każdy zjazd to 5 spotkań po 4h szkoleniowe. Całość szkoleń odbywa się online – zatem chętni mogą uczestniczyć w szkoleniach z dowolnego miejsca w Polsce. Po szkoleniach grupy szkoleniowe (po ok 12 osób) są dzielone na 2 grupy projektowe (po ok 6 osób). Przez 3-4 miesiące realizują wspólnie miniprojekt. Ma on na celu zrozumieć w pełni materiał szkoleniowy poprzez praktykę, oraz zrobić coś wspólnie dla innych. 

  Projekt rozpoczyna się i kończy testem psychologicznym określającym poziom kompetencji uczestników. Osoby, które ukończą projekt otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności. Jedynymi warunkami uczestnictwa w projekcie jest wiek – między 19, a 29 rokiem życia, oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach online.

  Rekrutacja trwa do 15 lutego.

  Więcej o projekcie na stronie internetowej https://warsztatlidera.pl/

  Kontakt mailowy k.liszka@lodzakademicka.pl

  Kontakt telefoniczny 791-965-266

   

  Z poważaniem,

  Zespół Fundacji Łódź Akademicka • Oferta wsparcia na rynku pracy


  Drodzy studenci i absolwenci!

  Informujemy o możliwości skorzystania z projektu pracy pt: „Twoja Nowa Praca” wspierającego studentów oraz absolwentów w znalezieniu pracy. Projekt jest realizowany przez „Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości” z Wrocławia.

  Dla kogo jest wsparcie?

  - dla studentów ostatniego roku studiów I lub II stopnia lub osób, które ukończyły studnia nie później niż 5 lat temu
  - dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

  W ramach projektu można otrzymać:

  - Płatny staż;
  - Bon na szkolenia;
  - Stypendium motywacyjne;
  - Bezpłatne szkolenia wyjazdowe;
  - Bezpłatne wsparcie doradcy zawodowego i psychologa.

   

  Link do rejestracji do projektu: Rejestracja

  Strona projektu www.tnm.org.pl

  Materiał promujący projekt - VIDEO

   

    • Oferta wsparcia w okresie epidemii


  Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia "Twoje Nowe Możliwości"  z Wrocławia oferuje wsparcie dla studentów oraz absolwentów z niepełnosprawnością w okresie epidemii.
  Oferowane wsparcie ma charakter zdalny, online i obejmuje m.in.:

  pomoc zdalna podczas pisania prac, wykonywania projektów, edytowania, redagowania notatek, wyszukiwania materiałów źródłowych w Internecie..

  wsparcie psychologiczne online

  wsparcie coachingowe online

  wsparcie doradcy zawodowego online

  wsparcie w załatwianiu formalności online

  szkolenia grupowe i indywidualne online

  korzystanie z wydarzeń kulturalnych online.

   

  Więcej informacji na: TUTAJ